Yhteishaku

Yhteishakuun kuuluu vuonna 2017 kaikki Itä-Suomen yliopiston tutkintoon johtava koulutus siirtohakua ja kansainvälisten maisteriohjelmien hakuja lukuun ottamatta. Hakeminen yhteishaussa tapahtuu korkeakoulujen sähköisessä hakujärjestelmässä osoitteessa Opintopolku.fi.

Itä-Suomen yliopiston koulutukset ja hakukohteet sekä uusien opiskelijoiden aloituspaikkamäärät yhteishaussa vuonna 2017 (pdf)

Tutustu Opintopolkuun

Korkeakoulujen yhteishaku järjestetään kaksi kertaa vuodessa, keväällä ja syksyllä. Pääosaan Itä-Suomen yliopiston yhteishaun hakukohteista voi hakea vain kevään yhteishaussa. Syksyllä yhteishaussa on mahdollista hakea vain Julkisoikeuden (Joensuu) hakukohteeseen, johon valitaan opiskelijoita aikaisempien korkeakouluopintojen perusteella kandidaatin- ja maisterintutkintoja suorittamaan. Muihin Itä-Suomen yliopiston hakukohteisiin ei ole syksyn 2017 yhteishaussa valintaa.

Yhteishaussa voi hakea 3+2 -vuotisten kandidaatti- ja maisterikoulutusten sekä 2-vuotisten maisterikoulutusten hakukohteisiin. Kauppatieteissä on lisäksi 3+2 -vuotisia avoimen väylän hakukohteita. (ks. Hakuväylät, jpg)

Ensikertalaiskiintiön käyttö Itä-Suomen yliopiston opiskelijavalinnassa

Yliopistojen on lain mukaan vuodesta 2016 alkaen varattava osa opiskelupaikoista ensimmäistä korkeakoulupaikkaa hakeville. Ensikertalaiskiintiöiden tavoitteena on parantaa niiden asemaa, jotka hakevat ensimmäistä opiskelupaikkaansa. Kiintiön koko vaihtelee tiedekunnittain ja hakukohteittain.

Itä-Suomen yliopistossa edellisen kevään 2016 yhteishaussa hyväksytyistä ensikertalaisia hakijoita on pääsääntöisesti ollut 60–80 %, hakukohteesta riippuen. Kaikista yliopiston kandidaatti+maisteri -koulutuksiin hyväksytyistä ensikertalaisia oli vuonna 2015 noin 79% ja tänä keväänä 78 %. Kiintiöiden määrittelyssä on käyty mm. kansallista, alakohtaista keskustelua ja yliopiston tiedekunnat ovat hyödyntäneet hakukohdekohtaisia toteumia ensikertalaiskiintiöistä päättäessään.


• Ensikertalaisille varattavat paikat Itä-Suomen yliopiston hakukohteissa vuoden 2017 yhteishaussa (pdf)

Olet ensimmäistä korkeakoulupaikkaa hakeva eli ensikertalainen, jos
• et ole suorittanut Suomen koulutusjärjestelmän mukaista korkeakoulututkintoa, ja
• et ole vastaanottanut korkeakoulututkintoon johtavaa opiskelupaikkaa koulutuksesta, joka on alkanut syksyllä 2014 tai sen jälkeen.

Ensikertalaisille varatuista opiskelupaikoista kilpailevat keskenään vain ensikertalaishakijat. Kuitenkin myös ensikertalaisten täytyy täyttää hakukohteelle määritellyt minimikriteerit (esimerkiksi valintakokeen vähimmäispistemäärä) voidakseen tulla hyväksytyksi. Jos kriteerit täyttäviä ensikertalaisia ei ole hyväksyttävissä tarpeeksi montaa, voidaan aloituspaikat täyttää ei-ensikertalaisilla.

Ne paikat, joita ei ole varattu ensikertalaisille, täytetään valintaperusteiden mukaan paremmuusjärjestyksessä koko hakijajoukosta.

Jos olet jo suorittanut suomalaisen korkeakoulututkinnon tai olet ottanut vastaan korkeakoulututkintoon johtavan opiskelupaikan syksyllä 2014 tai sen jälkeen alkaneesta koulutuksesta, et ole ensikertalainen. Myös ei-ensikertalaiset voivat normaalisti hakea yhteishaussa, ja lain mukaan aloituspaikkojen varaaminen ensikertalaisille ei saa kohtuuttomasti heikentää muiden kuin ensikertalaisten mahdollisuuksia päästä opiskelemaan.

Ensikertalaisuus määräytyy hakuajan päättymispäivän (5.4.2017) tilanteen mukaan.

Itä-Suomen yliopiston hakukohteissa käytetään jonokohtaista kiintiötä. Kiintiöt kohdistuvat niihin hakukohteen jonoihin, jossa ensikertalaisia pääsääntöisesti valitaan (yhteispiste- ja valintakoejonot). Poikkeuksena on Terveyden edistämisen hakukohde, jossa myös aikaisempien opintojen perusteella valittavien jonossa valitaan ensikertalaisia.

Maisterihaussa ei ole ensikertalaiskiintiötä. Tarkempaa tietoa löydät hakukohteen valintaperusteista.

Yhden opiskelupaikan sääntö

Yhden opiskelupaikan sääntö koskee kaikkea tutkintoon johtavaa koulutusta lukuun ottamatta siirtohakuja. Säännön mukaan hakija voi yhden lukukauden aikana ottaa vastaan vain yhden opiskelupaikan korkeakoulusta.

Erityisen tärkeää yhden opiskelupaikan säännöksen kannalta on huomioitava ne säännöksen piirissä olevat erilliset haut (esim. kansainvälisten maisteriohjeomien haut), jossa opiskelupaikan vastaanottamisaikatauluksi korkeakoulu on määritellyt aikaisemman päivämäärän kuin yhteishaussa. Korkeakoulut järjestävät vielä runsaasti erillisisiä hakuja, joissa korkeakoulujen aikataulut voivat poiketa huomattavastikin toisistaan.

Lisätietoja löytyy opintopolku.fi palvelusta.

Opintopolku - korkeakoulujen sähköinen haku- ja valintajärjestelmä

Korkeakoulujen sähköinen yhteishaku järjestetään Opintopolku-portaalissa, josta löytyvät sekä korkeakoulujen koulutustarjontatieto että sähköiset haut. Yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen hakukohteet ovat samassa yhteishaussa ja niihin haetaan samalla hakulomakkeella. Hakuajat on yhtenäistetty ja yhteishaussa on mukana suurin osa yliopistokoulutuksista.

Yhteishakuun kuuluviin koulutuksiin haetaan Opintopolussa sähköisellä hakulomakkeella. Hakea voi enintään kuuteen eri hakukohteeseen, jotka järjestetään hakulomakkeella mieluisuusjärjestykseen.

Näin täytät hakulomakkeen korkeakoulujen yhteishaussa (Opintopolku)

Näin haet korkeakoulujen yhteishaussa (Opintopolku)

Oma Opintopolku -palvelu (Opintopolku)

Hakuajat ja liitteiden toimittaminen

Näin etsit ja löydät  koulutuksia ja hakukohteita Opintopolusta (Opintopolku)


Enintään kuusi hakukohdetta

Yhdessä yhteishaussa voit hakea enintään kuuteen hakukohteeseen, jotka sinun pitää asettaa mieluisuusjärjestykseen hakulomakkeella. Tämä priorisointi on sitova, etkä voi muuttaa sitä enää hakuajan päättymisen jälkeen. Hakuaikana voit kuitenkin vapaasti muuttaa järjestystä joko kirjautumalla itse Opintopolun sähköiselle asiointitilille, mikä edellyttää pankkitunnusten käyttöä tai vastaavaa "vahvaa tunnistautumista", tai ottamalla yhteyttä jonkin hakukohteenasi olevan korkeakoulun hakijapalveluihin.

Kevään yhteishaussa on kaksi hakuaikaa

Huomaathan, että kevään yhteishaussa on kaksi erillistä hakuaikaa, jotka kuuluvat samaan yhteishakuun! Korkeakoulujen yhteishaun I hakuaika on 10.-25.1.2017 klo 15.00. Itä-Suomen yliopiston hakukohteet eivät ole siinä mukana. Itä-Suomen yliopiston hakukohteet ovat mukana yhteishaun II hakuaikana, joka on 15.3.-5.4.2017 klo 15.00.

Yhteishaussa voit hakea siis yhteensä enintään kuuteen hakukohteeseen. Jos haet esimerkiksi kolmeen hakukohteeseen ensimmäisenä hakuaikana, voit hakea enintään kolmeen muuhun hakukohteeseen toisena hakuaikana. Ensimmäisen hakuajan hakukohteiden keskinäistä järjestystä et voi muuttaa etkä voi poistaa yksittäisiä hakukohteita hakulomakkeelta ensimmäisen hakuajan päätyttyä. Sitä vastoin voit sijoittaa toisen hakuajan kohteet haluamiisi kohtiin hakulomakkeen mieluisuusjärjestyksessä.

Lähetettyäsi hakulomakkeen saat vielä vahvistusviestin onnistuneesta tallennuksesta hakulomakkeella antamaasi sähköpostiosoitteeseen. Hakulomake on avoinna täytettäväksi vain hakuaikana ja se tulee lähettää, jotta hakemus olisi voimassa.

Sähköistä hakemusta tulee käyttää aina kun se vain on mahdollista. Mikäli sinun ei ole mitenkään mahdollista hakea sähköisellä hakulomakkeella, voit saada paperisen hakulomakkeen hakutoivelistallasi olevan yliopiston tai ammattikorkeakoulun hakijapalveluista. Hakijapalvelujen yhteystiedot löydät alla olevista opintopolun linkeistä. 
 
Yliopistojen hakijapalvelut

Ammattikorkeakoulujen hakijapalvelut