Valintakokeen erityisjärjestelyt 

Jos hakija vamman, sairauden, lukihäiriön tai jonkin muun erityisen syyn vuoksi tarvitsee  valintakokeessa erityisjärjestelyjä, kuten lisäaikaa, lisävalaistusta, jonkin muun teknisen apuvälineen tai muun erityisjärjestelyn, hänen tulee täyttää kirjallinen erityisjärjestelyjä koskeva hakemus, johon liitetään mukaan lääkärintodistus tai muu vastaava lausunto vamman tai sairauden laadusta tai esimerkiksi lukihäiriöstä. Lausunto ei saa olla viittä (5) vuotta vanhempi (esim. lukihäiriö, pysyvä vamma, muu oppimisvaikeus tai sairaus). Muiden lausuntojen voimassaoloaika katsotaan tapauskohtaisesti.

Hakijan tulee huomioida myös mahdolliset hakukohteiden omat tarkemmat ohjeet.  VAKAVAn eli valtakunnallisen kasvatusalan valintakokeen erityisjärjestelyjen hakuajankohta ja periaatteet poikkeavat yleisistä periaatteista, ks. tarkemmin VAKAVAn sivuilta

Hakemus, jossa on eriteltynä hakijan pyyntö tulevaan yhteishaun valintakokeeseen liittyviin erityisjärjestelyihin, on toimitettava liitteineen viimeistään 20.4.2017 klo 15.00 (poikkeuksena VAKAVA-koe, johon osallistuessaan hakijan on toimitettava mahdollinen erityisjärjestelyhakemuksensa viimeistään yhteishaun hakuajan päättymiseen 5.4.2017 klo 15.00 mennessä) Itä-Suomen yliopiston hakijapalveluihin osoitteeseen Itä-Suomen yliopisto, Hakijapalvelut, PL 1627, 70211 Kuopio. Kyseisten määräaikojen jälkeen lähetetty pyyntö otetaan käsiteltäväksi vain akuuteissa poikkeustapauksissa.     

Hakijoiden tulee käyttää erityisesti opiskelijavalintaa koskevaa valintakokeiden erityisjärjestelyjen hakulomaketta.

Hakemuksesta tulee erityisjärjestelyjä koskevan pyynnön lisäksi käydä ilmi hakijan henkilö- ja yhteystiedot sekä hakukohde, johon hän hakee. Tiedekunta ilmoittaa hakijalle suullisesti, kirjallisesti tai sähköpostitse erityisjärjestelyistä, joihin hänelle on myönnetty oikeus. Mikäli erityisjärjestelyjä ei jostain syystä voida toteuttaa hakijan hakemuksen mukaisesti, sisältää ilmoitus myös perustelut.

Itä-Suomen yliopistossa noudatetaan Esteetön opiskelijavalinta -suositusta. Opiskelun esteettömyysasioita opiskelijaksi hakemisen osalta koordinoi Itä-Suomen yliopistossa opiskelijapalvelun päällikkö, puh. 029 44 58261.  

Lue lisää Esteetön opiskelijavalinta -suosituksesta

Tarkempia tietoja kunkin valintakokeen erityisjärjestelyistä saa myös siitä tiedekunnasta, johon hakukohde kuuluu. Yhteisvalinnoissa voi olla erilaisia ja tästä ohjeistuksesta poikkeavia käytäntöjä, joihin hakijan tulee tarvittaessa tutustua.