Työelämään tutustumaan (TET) Itä-Suomen yliopistoon

Huomioitavia asioita:

1. Ota yhteyttä sinua kiinnostavaan oppiaineeseen, laitokseen/osastoon. Sovi tapaamisajankohta UEF:n edustajan kanssa.

2. Tiedustele vinkkejä mahdollisista ruokailupaikoista ja muista käytännön asioista 

3.  Laatikaa UEF:n edustajan kanssa ohjelma vierailusi ajaksi

4. Mitä TET-päiväsi mahdollisesti voisi sisältää? 

 • UEF:in yleisesittely
 • Tiedekunnan, osaston tai laitoksen syvällisempi esittely
 • Ainejärjestön edustajan tai yliopisto-opiskelijan esittely yliopisto-opiskelusta ja opinnoista 
 • Osallistuminen jollekin luennolle 
 • Kampuskierros esimerkiksi laitoksen, kirjaston ja opinto- ja opetuspalveluiden tiloissa 
 • Tutustut mahdollisuuksien mukaan erilaisiin työnkuviin ja työtehtäviin yliopistossa 
 • Sinulle jaetaan mahdollisuuksien mukaan UEF:n esittelymateriaalia

TET-yhteyshenkilöt Kuopion kampuksella: 
Ota yhteys sinua kiinnostavan oppiaineen/laitoksen/osaston opintosihteeriin, amanuenssiin tai vastaavaan, kun haluat tiedustella mahdollisuutta tulla TETtiin.
http://www.uef.fi/fi/uef/tiedekunnat-ja-erillislaitokset

TET-yhteyshenkilöt Savonlinnan kampuksella: 
Ota yhteys sinua kiinnostavan oppiaineen/laitoksen/osaston opintosihteeriin, amanuenssiin tai vastaavaan, kun haluat tiedustella mahdollisuutta tulla TETtiin.
http://www.uef.fi/fi/uef/tiedekunnat-ja-erillislaitokset

TET-yhteyshenkilöt Joensuun kampuksella: 

FILOSOFINEN TIEDEKUNTA 

Humanistinen osasto (vieraat kielet ja 
käännöstiede, Suomen kieli ja kirjallisuus) 

 • Minna Surakka, minna.surakka[at]uef.fi, puh. 050 442 3884 

Soveltavan kasvatustieteen ja opettajankoulutuksen osasto 

 • Emma Hahl, luokanopettajakoulutus sekä 
       luokanopettajan ja matemaattisten aineiden opettajan koulutus, puh. 050 410 9629 

Kasvatustieteiden ja psykologian osasto 

 • Henni Nevalainen, kasvatustieteellinen ala ja 
       opettajankoulutus, puh. 050 371 4330 
 • Päivi Walling, erityisopettajien 
       koulutus, puh. 050 430 7239 
 • Outi Tikkanen, kasvatustieteen ja 
       aikuiskasvatustieteen asiantuntijakoulutus, outi.e.tikkanen[at]uef.fi, 
       puh. 050 374 8499 
 • Mira Tuononen, opinto-ohjaajan koulutus, puh. 050 
       435 8948 
 • Birgitta Puustinen, psykologia, puh. 050 5503857 

Teologian osasto 

 • Marjo Poikela, puh. 050 598 1229  

LUONNONTIETEIDEN JA METSÄTIETEIDEN TIEDEKUNTA      

Biologian laitos, Vesa Paajanen, puh. 050 442 3227

Fysiikan ja matematiikan laitos, Martti Mäkinen, puh. 050 442 3003

Kemian laitos, Sirpa Jääskeläinen, puh. 050 568 9428 

Tietojenkäsittelytieteen laitos, Ilkka Jormananainen, ilkka.jormanainen@uef.fi, puh. 050 375 7289

Metsätieteiden osasto, Markku Ropo, puh. 050 442 3432

YHTEISKUNTATIETEIDEN JA KAUPPATIETEIDEN TIEDEKUNTA 

Historia ja maantieteiden laitos  

 • Riikka Myllys, historia, historia, puh. 0294 455 
       195 
 • Outi Väyrynen, maantiede, yhteiskuntamaantiede 
       ja ympäristöpolitiikka puh. 0294 455 205

Kauppatieteiden laitos  

 • Sari-Johanna Karhapää, sari.karhapaa[at]uef.fi, 
       puh. 0294 455 099  

Oikeustieteiden laitos 

 • Riitta Sinkkonen, puh. 0294 455 220 

Yhteiskuntatieteiden laitos

 • Minna Paronen, sosiologia ja yhteiskuntapolitiikka, puh. 0294 455 218