Terveystieteiden tiedekunta

Siirtohaku, Biolääketiede, Kuopio

Luonnontieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri (3v+2v)
 

Valintamenettely
Siirtohaussa valitaan kaksi (2) opiskelijaa. Biolääketieteen koulutusohjelmassa voi hakeutua opiskelemaan luonnontieteiden kandidaatin (LuK) ja filosofian maisterin (FM) tutkintoja siirto-opiskelijana täyttäessään yleiset siirto-opiskelijan edellytykset.  Lisäksi hakijalta edellytetään vähintään 25 op tutkintoon soveltuvia, pakollisiin perus- ja aineopintoihin sisällytettävissä olevia opintoja. Valinta tehdään suoritettujen opintojen laajuuden, tutkintoon soveltuvuuden ja opintomenestyksen perusteella.

Siirto-opiskelijaksi voi hakea aikaisintaan yhden lukuvuoden opintojen jälkeen. Hakuaika on 2.-16.5.2017 klo 15.00 mennessä (tulokset viimeistään 30.6.2017 mennessä). Hakeminen tapahtuu sähköisesti osoitteessa Opintopolku.fi.

Hakemus ja sen liitteet (mm. opintorekisteriote ja läsnäolotodistus) toimitetaan hakuajan loppuun mennessä Itä-Suomen yliopiston hakijapalveluihin, os. Itä-Suomen yliopiston hakijapalvelut, Kuopion kampus, Pl 1627, 70211 Kuopio tai käyntiosoite: Canthia-rakennus, 2. kerros, Yliopistonranta 1 C, Kuopio.

Liitteiden saatteeseen tulee merkitä hakijan henkilö- ja yhteystiedot, liitteiden lukumäärä sekä sen hakukohteen nimi, jota lähetetyt liitteet koskevat. Postitse lähetettävään kirjekuoreen merkitään "Hakemuksen liitteet, biolääketiede".

Mikäli hakija ei ole toimittanut hakemuksessa mainittuja liitteitä annettuun määräaikaan mennessä, ei näihin todistuksiin perustuvia ansioita oteta huomioon opiskelijavalinnassa. Hakemuksen liitteitä ei palauteta.


Tiedustelut:
Itä-Suomen yliopisto
Terveystieteiden tiedekunta
s-posti: biomed(at)uef.fi
puh.  040 355 3122
uef.fi/biomed
hae.uef.fi

Siirtohaku, Farmaseutti, Kuopio

Farmaseutti (3v)

Siirtohaussa valitaan yksi (1) opiskelija. Farmaseutin koulutusohjelmassa siirtoa voi hakea vain Helsingin yliopiston ja Åbo Akademin vastaavasta koulutusohjelmasta. Hakuaika on 2.-16.5.2017 klo 15.00 mennessä. Hakeminen tapahtuu sähköisesti osoitteessa Opintopolku.fi.  Hakemuksen liitteet (mm. opintorekisteriote ja läsnäolotodistus) toimitetaan hakuajan loppuun mennessä Itä-Suomen yliopiston hakijapalveluihin, os. Itä-Suomen yliopiston hakijapalvelut, Kuopion kampus, Pl 1627, 70211 Kuopio tai käyntiosoite: Canthia-rakennus, 2. kerros, Yliopistonranta 1 C, Kuopio. Valinnan tulokset julkistetaan viimeistään 30.6.2017.

Huom! Liitteiden saatteeseen tulee merkitä hakijan henkilö- ja yhteystiedot, liitteiden lukumäärä sekä sen hakukohteen nimi, jota lähetetyt liitteet koskevat. Postitse lähetettävään kirjekuoreen merkitään "Hakemuksen liitteet, farmaseutin siirtohaku".

Mikäli hakija ei ole toimittanut hakemuksessa mainittuja liitteitä annettuun määräaikaan mennessä, ei näihin todistuksiin perustuvia ansioita oteta huomioon opiskelijavalinnassa. Hakemuksen liitteitä ei palauteta.

Tiedustelut:
Itä-Suomen yliopisto
Terveystieteiden tiedekunta
Farmasian laitos
s-posti: farmasia.haku(at)uef.fi
puh. 029 44 51007
uef.fi/farmasian-laitos
hae.uef.fi

Siirtohaku, Farmaseutti ja Proviisori, Kuopio

Farmaseutti ja proviisori (3v+2v)

Siirtohaussa valitaan yksi (1) opiskelija. Farmaseutin ja proviisorin 3+2 –vuotiseen koulutukseen voi hakea siirtoa vain Helsingin yliopiston vastaavasta koulutusohjelmasta. Hakuaika on 2.-16.5.2017 klo 15.00 mennessä. Hakeminen tapahtuu sähköisesti osoitteessa Opintopolku.fi.  Hakemuksen liitteet (mm. opintorekisteriote ja läsnäolotodistus) toimitetaan hakuajan loppuun mennessä Itä-Suomen yliopiston hakijapalveluihin, os. Itä-Suomen yliopiston hakijapalvelut, Kuopion kampus, Pl 1627, 70211 Kuopio tai käyntiosoite: Canthia-rakennus, 2. kerros, Yliopistonranta 1 C, Kuopio. Valinnan tulokset julkistetaan viimeistään 30.6.2017.

Huom! Liitteiden saatteeseen tulee merkitä hakijan henkilö- ja yhteystiedot, liitteiden lukumäärä sekä sen hakukohteen nimi, jota lähetetyt liitteet koskevat. Postitse lähetettävään kirjekuoreen merkitään "Hakemuksen liitteet, Farmaseutti+Proviisori -siirtohaku".

Mikäli hakija ei ole toimittanut hakemuksessa mainittuja liitteitä annettuun määräaikaan mennessä, ei näihin todistuksiin perustuvia ansioita oteta huomioon opiskelijavalinnassa. Hakemuksen liitteitä ei palauteta.

Tiedustelut:
Itä-Suomen yliopisto
Terveystieteiden tiedekunta
Farmasian laitos
s-posti: farmasia.haku(at)uef.fi
puh. 029 44 51007
uef.fi/farmasian-laitos
hae.uef.fi

Siirtohaku, Hammaslääketiede, Kuopio

Hammaslääketieteen lisensiaatti (5,5 vuotta)

Siirtohaussa valitaan 1 (yksi) opiskelija. Hammaslääketieteen koulutusohjelmassa yleisten siirtosäännösten lisäksi siirto-opiskelijavalinnassa edellytetään vastavuoroisuutta yliopistojen tiedekuntien välillä. Siirto-opinto-oikeutta hakevan tulee itse osoittaa Itä-Suomen yliopiston terveystieteiden tiedekunnasta saman koulutusohjelman vastaavassa vaiheessa oleva ja hakijan kotiyliopistoon siirto-opinto-oikeutta hakeva opiskelija eli ns. vaihdokki ja hänen kirjallinen suostumuksensa siirrolle. Tiedekunta voi harkintansa mukaan hyväksyä siirto-opiskelijan toisesta maamme lääketieteellisestä koulutusyksiköstä vastaavasta koulutusohjelmasta sinne valintakokeen kautta hyväksytyn opiskelijan, jos hänellä on tiedekunnan riittäväksi katsoma opintomenestys. Opinto-oikeuden myöntämisen edellytyksenä on lisäksi, että molemmat yliopistot hyväksyvät opiskelupaikan vaihdon.

Hakuaika on 2.-16.5.2017 klo 15.00 mennessä. Hakeminen tapahtuu sähköisesti osoitteessa Opintopolku.fi. Hakemus ja sen liitteet (mm. opintorekisteriote, läsnäolotodistus ja vaihdokin kirjallinen suostumus) toimitetaan hakuajan loppuun mennessä Itä-Suomen yliopiston hakijapalveluihin, os. Itä-Suomen yliopiston hakijapalvelut, Kuopion kampus, Pl 1627, 70211 Kuopio tai käyntiosoite: Canthia-rakennus, 2. kerros, Yliopistonranta 1 C, Kuopio. Valinnan tulokset julkistetaan viimeistään 30.6.2017.

Huom! Liitteiden saatteeseen tulee merkitä hakijan henkilö- ja yhteystiedot, liitteiden lukumäärä sekä sen hakukohteen nimi, jota lähetetyt liitteet koskevat. Postitse lähetettävään kirjekuoreen merkitään "Hakemuksen liitteet, hammaslääketieteen siirtohaku".

Mikäli hakija ei ole toimittanut hakemuksessa mainittuja liitteitä annettuun määräaikaan mennessä, ei näihin todistuksiin perustuvia ansioita oteta huomioon opiskelijavalinnassa. Hakemuksen liitteitä ei palauteta.

Tiedustelut:
Terveystieteiden tiedekunta
Lääketieteen laitos
hammaslääketieteen koulutusohjelma
s-posti: hammas.haku(at)uef.fi
puh. 029 44 54922, 046 920 2107
uef.fi/hammas/hae-hampaalle
uef.fi/laake/hakijalle
Opintopolku.fi
hae.uef.fi

Siirtohaku, Lääketiede, Kuopio

Lääketieteen lisensiaatti (6 v)

Siirtohaussa valitaan 1 (yksi) opiskelija. Lääketieteen koulutusohjelmassa yleisten siirtosäännösten lisäksi siirto-opiskelijavalinnassa edellytetään vastavuoroisuutta yliopistojen tiedekuntien välillä. Siirto-opinto-oikeutta hakevan tulee itse osoittaa Itä-Suomen yliopiston terveystieteiden tiedekunnasta saman koulutusohjelman vastaavassa vaiheessa oleva ja hakijan kotiyliopistoon siirto-opinto-oikeutta hakeva opiskelija eli ns. vaihdokki ja hänen kirjallinen suostumuksensa siirrolle. Tiedekunta voi harkintansa mukaan hyväksyä siirto-opiskelijan toisesta maamme lääketieteellisestä koulutusyksiköstä vastaavasta koulutusohjelmasta sinne valintakokeen kautta hyväksytyn opiskelijan, jos hänellä on tiedekunnan riittäväksi katsoma opintomenestys. Opinto-oikeuden myöntämisen edellytyksenä on lisäksi, että molemmat yliopistot hyväksyvät opiskelupaikan vaihdon.

Hakuaika on 2.-16.5.2017 klo 15.00 mennessä. Hakeminen tapahtuu sähköisesti osoitteessa Opintopolku.fi. Hakemus ja sen liitteet (mm. opintorekisteriote, läsnäolotodistus ja vaihdokin kirjallinen suostumus) toimitetaan hakuajan loppuun mennessä Itä-Suomen yliopiston hakijapalveluihin, os. Itä-Suomen yliopiston hakijapalvelut, Kuopion kampus, Pl 1627, 70211 Kuopio tai käyntiosoite: Canthia-rakennus, 2. kerros, Yliopistonranta 1 C, Kuopio. Valinnan tulokset julkistetaan viimeistään 30.6.2017.

Huom! Liitteiden saatteeseen tulee merkitä hakijan henkilö- ja yhteystiedot, liitteiden lukumäärä sekä sen hakukohteen nimi, jota lähetetyt liitteet koskevat. Postitse lähetettävään kirjekuoreen merkitään "Hakemuksen liitteet, lääketieteen siirtohaku".

Mikäli hakija ei ole toimittanut hakemuksessa mainittuja liitteitä annettuun määräaikaan mennessä, ei näihin todistuksiin perustuvia ansioita oteta huomioon opiskelijavalinnassa. Hakemuksen liitteitä ei palauteta.

Tiedustelut:
Terveystieteiden tiedekunta
Lääketieteen laitos
lääketieteen koulutusohjelma
s-posti: laake.haku(at)uef.fi
puh. 029 44 54606, 046 920 2107
uef.fi/laake/hakijalle
Opintopolku.fi
hae.uef.fi

Siirtohaku, Hoitotiede, Kuopio

Terveystieteiden kandidaatti ja maisteri (3v+2v)

Hoitotieteen pääaineessa siirto-opiskelijoina voivat hakea vain pääaineen (hoitotiede) sisällä koulutussuuntauksesta toiseen siirtyvät. Ko. siirtohaussa valitaan enintään 1 opiskelija/vuosi. Siirtoa voi hakea vasta toisena opiskeluvuotena. Hakeminen tapahtuu paperisella hakulomakkeella, joka julkaistaan ja on tulostettavissa Siirtohakuja koskevalla verkkosivulla. Hakuaika on 2.-16.5.2017 klo 15.00 mennessä. Valinnan tulokset julkistetaan viimeistään 30.7.2017.

Hakemus ja sen liitteet toimitetaan hakuajan loppuun mennessä Itä-Suomen yliopiston terveystieteiden tiedekunnan kirjaamoon, os. Itä-Suomen yliopisto, Kuopion kampus, Terveystieteiden tiedekunnan kirjaamo, Pl 1627, 70211 Kuopio (käyntiosoite: Canthia-rakennus, Yliopistonranta 1 C, (A/H-rappu, huone 1016).

Tiedustelut:
Terveystieteiden tiedekunta
Hoitotieteen laitos
Yliopisto-opettaja Pirkko Mikkanen
puh.029 44 54438, s-posti: pirkko.mikkanen@uef.fi

 

<< Takaisin