Siirtohakujen hakukohteet, aloituspaikat ja hakuaikataulut 2017

TIEDEKUNTA/Hakukohde

FILOSOFINEN TIEDEKUNTA

Aloitus-

paikat

Hakuaika

Liitteet oltava perillä viimeistään

Englannin kieli ja kulttuuri, Joensuu

5

2.-16.5.2017 klo 15.00

30.5.2017 klo 15.00

Englannin keli ja kääntäminen, Joensuu

5

2.-16.5.2017 klo 15.00

30.5.2017 klo 15.00

Erityisopettaja, Joensuu

5

2.-16.5.2017 klo 15.00

30.5.2017 klo 15.00

Kasvatustieteen ja aikuiskasvatustieteen asiantuntija, Joensuu

7

2.-16.5.2017 klo 15.00

30.5.2017 klo 15.00

Kotitalousopettaja, Savonlinna

3

2.-16.5.2017 klo 15.00

30.5.2017 klo 15.00

Kulttuurintutkimus, Joensuu

5

2.-16.5.2017 klo 15.00

30.5.2017 klo 15.00

Käsityönopettaja, Savonlinna

3

2.-16.5.2017 klo 15.00

30.5.2017 klo 15.00

Lastentarhanopettaja, Savonlinna

5

2.-16.5.2017 klo 15.00

30.5.2017 klo 15.00

Luokanopettaja, Joensuu

8

2.-16.5.2017 klo 15.00

30.5.2017 klo 15.00

Luokanopettaja, Savonlinna

8

2.-16.5.2017 klo 15.00

30.5.2017 klo 15.00

Läntinen teologia, kirkko ja uskonnolliset yhteisöt sekä kulttuuri, Joensuu

10

2.-16.5.2017 klo 15.00

30.5.2017 klo 15.00

Läntinen teologia, opetusala, Joensuu

1

2.-16.5.2017 klo 15.00

30.5.2017 klo 15.00

Ortodoksinen teologia, kirkko ja kulttuuri, Joensuu

4

2.-16.5.2017 klo 15.00

30.5.2017 klo 15.00

Ortodoksinen teologia, opetusala, Joensuu

1

2.-16.5.2017 klo 15.00

30.5.2017 klo 15.00

Psykologia, Joensuu

5

2.-16.5.2017 klo 15.00

30.5.2017 klo 15.00

Ruotsin kieli, Joensuu

5

2.-16.5.2017 klo 15.00

30.5.2017 klo 15.00

Suomen kieli ja kirjallisuus, Joensuu

5

2.-16.5.2017 klo 15.00

30.5.2017 klo 15.00

Venäjän kieli, Joensuu

5

2.-16.5.2017 klo 15.00

30.5.2017 klo 15.00

 

LUONNONTIETEIDEN JA METSÄTIETEIDEN TIEDEKUNTA

 

 

 

Biologia, Joensuu

5

2.-16.5.2017 klo 15.00

2.-16.10.2017 klo 15.00

30.5.2017 klo 15.00

30.10.2017 klo 15.00

Matematiikka, fysiikka ja kemia, Joensuu

*Matematiikka

*Fysiikka

*Kemia

10

2.-16.5.2017 klo 15.00

2.-16.10.2017 klo 15.00

30.5.2017 klo 15.00

30.10.2017 klo 15.00

Metsätiede, Joensuu

3

2.-16.5.2017 klo 15.00

2.-16.10.2017 klo 15.00

30.5.2017 klo 15.00

30.10.2017 klo 15.00

Sovellettu fysiikka, Kuopio

5

2.-16.5.2017 klo 15.00

2.-16.10.2017 klo 15.00

30.5.2017 klo 15.00

30.10.2017 klo 15.00

Tietojenkäsittelytiede, Joensuu

3

2.-16.5.2017 klo 15.00

2.-16.10.2017 klo 15.00

30.5.2017 klo 15.00

30.10.2017 klo 15.00

Tietojenkäsittelytiede, Kuopio

3

2.-16.5.2017 klo 15.00

2.-16.10.2017 klo 15.00

30.5.2017 klo 15.00

30.10.2017 klo 15.00

Ympäristötiede, Kuopio

5

2.-16.5.2017 klo 15.00

2.-16.10.2017 klo 15.00

30.5.2017 klo 15.00

30.10.2017 klo 15.00

 

TERVEYSTIETEIDEN TIEDEKUNTA

 

 

 

Biolääketiede, Kuopio

2

2.-16.5.2017 klo 15.00

30.5.2017 klo 15.00

Farmaseutti, Kuopio

1

2.-16.5.2017 klo 15.00

30.5.2017 klo 15.00

Hammaslääketiede, Kuopio

1

2.-16.5.2017 klo 15.00

30.5.2017 klo 15.00

Hoitotiede, Kuopio

1

2.-16.5.2017 klo 15.00

30.5.2017 klo 15.00

Lääketiede, Kuopio

1

2.-16.5.2017 klo 15.00

30.5.2017 klo 15.00

Farmaseutti ja proviisori, Kuopio

1

2.-16.5.2017 klo 15.00

30.5.2017 klo 15.00

 

YHTIESKUNTATIETEIDEN JA KAUPPATIETEIDEN TIEDEKUNTA

 

 

 

Historia, Joensuu

2

2.-16.5.2017 klo 15.00

30.5.2017 klo 15.00

Julkisoikeus, Joensuu

5

2.-16.5.2017 klo 15.00

2.-16.10.2017 klo 15.00

30.5.2017 klo 15.00

30.10.2017 klo 15.00

Kauppatieteet, Joensuu

10

2.-16.5.2017 klo 15.00

2.-16.10.2017 klo 15.00

30.5.2017 klo 15.00

30.10.2017 klo 15.00

Kauppatieteet, Kuopio

10

2.-16.5.2017 klo 15.00

2.-16.10.2017 klo 15.00

30.5.2017 klo 15.00

30.10.2017 klo 15.00

Maantiede ja ympäristöpolitiikka, Joensuu

6

2.-16.5.2017 klo 15.00

30.5.2017 klo 15.00

Sosiaalitieteet, Kuopio (sosiaalipedagogiikka, sosiaalipsykologia ja sosiologia)

6

2.-16.5.2017 klo 15.00

30.5.2017 klo 15.00

Sosiaalityö, Kuopio

5

2.-16.5.2017 klo 15.00

30.5.2017 klo 15.00

Yhteiskuntatieteet, Joensuu

9

2.-16.5.2017 klo 15.00

30.5.2017 klo 15.00

 

Taulukko pdf-muodossa

<< Takaisin