Itä-Suomen yliopiston siirtohaut 2017

Yleistä

Itä-Suomen yliopiston siirto-opiskelijahaku on erillishaku. Siirtohaut eivät kuulu yhden opiskelupaikan säännöksen piiriin.

Siirtohaussa voit hakea kandidaattivaiheen opintojen aikana valitsemiisi kandidaatti- ja maisteriopintoihin (3+2 -vuotiseen koulutukseen). Siirron hakeminen edellyttää, että sinulla on hakuhetkellä voimassa oleva opiskeluoikeus suomalaisessa yliopistossa.

Jos haluat siirtyä maisteriopintojen aikana, voit hakea yhteishaussa valitsemaasi maisterihakukohteeseen aiemmin suorittamasi kandidaatin tutkinnon perusteella. Kyseessä on tällöin normaali yhteishaun valintamenettely.

Siirto-opiskelijoiden ryhmät

Siirtohaussa voivat hakea:
1)    Toisessa suomalaisessa yliopistossa opiskelevat opiskelijat, joilla on voimassa oleva opinto-oikeus. Opiskelija voi siirtyä toisesta yliopistosta suorittamaan samaa tutkintoa/tutkintonimikettä samassa tai vastaavassa koulutusohjelmassa/pääaineessa tai samassa/vastaavassa suuntautumisvaihtoehtoehdossa tai tiedekunta voi muuten todeta hakijalla olevan riittävä määrä opintoja haettavaan oppiaineeseen siirtymiseksi. Hakeminen tapahtuu osoitteessa Opintopolku.fi.

2)    Pääainetta tai koulutusohjelmaa Itä-Suomen yliopiston sisällä vaihtavat, kun tavoitetutkinto ja/tai tiedekunta vaihtuu. Hakeminen tapahtuu osoitteessa Opintopolku.fi.

3)    Pääainetta tai koulutusohjelmaa Itä-Suomen yliopiston sisällä vaihtavat, kun tiedekunta, kampus ja tavoitetutkinto ei vaihdu. Hakeminen tapahtuu tiedekunnan omalla hakulomakkeella (ks. tiedekunnan valintaperusteet).

4)    Kampusta Itä-Suomen yliopiston sisällä vaihtavat, jolloin kampuksen vaihto voi tapahtua saman oppiaineen sisällä niissä hakukohteissa, joihin opiskelijoita valitaan useammalle kampukselle. Hakeminen tapahtuu tiedekunnan omalla hakulomakkeella.

Lisätietoja siirtohaun ryhmistä (pdf)

Hakeminen ja hakulomakkeet

Siirto-opiskelijoiden hakuajat ovat 2.-16.5.2017 klo 15.00 ja syksyllä 2.-16.10.2017 klo 15.00. Kaikissa hakukohteissa ei välttämättä käytetä molempia hakuaikoja, joten tarkista hakuaika oman hakukohteesi oppiaineesta.

Hakeminen siirtohaussa tapahtuu sähköisesti osoitteessa Opintopolku.fi lukuun ottamatta pääaineen tai koulutusohjelman vaihtamista Itä-Suomen yliopiston sisällä, kun tiedekunta tai tavoitetutkinto ei vaihdu, sekä kampusten välistä siirtymistä. Niissä hakeminen tapahtuu tiedekunnan omalla lomakkeella ja niihin on erillinen ohjeistus:

Pääaineen/kampuksen vaihto (kun tiedekunta tai tavoitetutkinto ei vaihdu):

Siirto-opiskelijat valitaan tiedekuntien sopimien yhteisten periaatteiden sekä kunkin tiedekunnan erikseen vahvistamien valintaperusteiden ja -kiintiöiden mukaisesti. Siirto-opiskelijoihin ei sovelleta yhden opiskelupaikan sääntöä, mutta ottaessaan siirtohaussa tarjotun opiskelupaikan vastaan, hakija joutuu luopumaan aikaisemmasta siirron perusteena olevasta opinto-oikeudestaan.

Tiedekuntien valintaperusteissa voi olla tarkempia siirtymiseen liittyviä menettelyohjeita hakukohteesta riippuen. Tutustu oman hakukohteesi yksityiskohtaisiin valintaperusteisiin yliopiston hae-sivustolla tai Opintopolussa. Itä-Suomen yliopiston vuoden 2017 hakuoppaan alkuosa sisältää kaikkien tiedekuntien opiskelijavalintaan liittyviä yleisiä periaatteita, menettelyohjeita ja aikatauluja. Opas on luettavissa ja tulostettavissa verkossa osoitteessa hae.uef.fi

Liitteet

Keväällä siirtoa hakevien liitteet tulee olla perillä hakulomakkeessa ilmoitetussa paikassa viimeistään 30.5.2017 klo 15.00 ja syksyn osalta 30.10.2017 klo 15.00.

Hakemuksen liitteistä ja vaadittavien opintojen aikataulusta voi olla tarkempia ohjeita hakukohteen valintaperusteiden yhteydessä.

Opintopolun kautta tapahtuvassa haussa liitteet lähetetään yliopiston hakijapalveluihin ensisijaisesti sähköpostilla osoitteeseen liitteet@teamplace.uef.fi. Jos sähköinen toimittaminen ei ole mahdollista, liitteet toimitetaan osoitteeseen Itä-Suomen yliopisto, Hakijapalvelut, PL 1627, 70211 KUOPIO, (käyntiosoite: Yliopistonranta 1 B, Canthia-rakennus, 2. kerros (Oppari). Jos hakua ei järjestetä Opintopolussa, ohjeistus liitteiden toimittamisesta on tiedekunnan hakulomakkeella.

Siirtohakujen tulokset ja opiskelupaikan vastaanottaminen

Kevään siirtohakujen tulokset ilmoitetaan 30.6.2017 mennessä ja syksyn siirtohakujen tulokset 24.11.2017 mennessä.

Hakijan tulee ottaa opiskelupaikka vastaan keväällä viimeistään 14.7.2017 klo 15.00 ja syksyllä viimeistään 8.12.2017 klo 15.00. Paikan voi ottaa vastaan sähköisesti Opintopolussa tai toimittamalla opiskelupaikan vastaanottamisilmoituksen yliopiston hakijapalveluihin määräaikaan mennessä. Mikäli hakija ei ota opiskelupaikkaa vastaan annettuun määräaikaan mennessä, hän menettää sen. Vastaanottaessaan opiskelupaikan hakija luopuu siirron perusteena olevasta aikaisemmasta opinto-oikeudestaan. Opintojen alkamisesta lisätietoja osoitteessa uef.fi/opiskelu/uudelle-opiskelijalle.

Valintaperusteet tiedekunnittain

Siirtohaun hakukohteet, aloituspaikat ja hakuajat 2017

Filosofinen tiedekunta

Luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunta

Terveystieteiden tiedekunta

Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta