"Nautin muiden auttamisesta ja opastamisesta"

Sanna Tuomisto

Ohjauksen koulutus, 3. vuosikurssi
Joensuun kampus
 

Miksi halusit opiskella juuri tätä alaa?

Valintani ei ollut alun perin täysin selkeä, sillä pohdin pitkään erityisopettajan ja ohjauksen koulutuksen välillä. Päädyin kuitenkin valitsemaan ohjauksen, sillä esimerkiksi opinto-ohjaajan työnkuva alkoi tuntua mieluisalta sen monipuolisuuden vuoksi. Opettamisen lisäksi yksilöohjaus, erilaisissa projekteissa mukana oleminen ja yhteistyö muiden tahojen kanssa kiinnostivat – ja juuri niitä saan opona tehdä.

Mitä opiskelupaikan saaminen vaati?

Suurin apu opiskelupaikan saamisessa on mielestäni motivaatio. Uskon nimittäin, että jokainen pystyy halutessaan saavuttamaan tavoitteensa, kunhan asian eteen jaksaa tehdä oikeasti töitä. Itse kulutin pääsykoeaineiston kanssa runsaasti aikaa lukemalla, alleviivaamalla, tekemällä muistiinpanoja sekä kysymyskortteja ja keskustelemalla aiheista muiden kanssa. Haun toisessa vaiheessa vastassa oli aineistokoe sekä haastattelu, jotka eivät jännittäneet enää niin paljoa.

Millaista ohjauksen opiskelu on?

Todella kivaa ja yhteisöllistä. Ohjauksen opinnot eivät ole massaluentoja, vaan pienemmissä ryhmissä tapahtuvaa opetusta, minkä koen todella antoisaksi. Tällöin syntyy paljon keskustelua ja pohdintaa. Suosikkikurssini oli esimerkiksi sellainen, jossa harjoittelimme ohjausta käytännössä toistemme kanssa ja tarkastelimme, miten esimerkiksi erilaisten kuvakorttien käyttö voi tukea ohjausta.

Mikä on antoisinta ja rankinta opinnoissasi?

Antoisinta on mielestäni se, että oma ohjauksellinen osaaminen ja ajattelu kehittyvät jatkuvasti.  Myös ohjauksen yhteisöllisyys ja tutut opettajat saavat aikaan tunteen, että haluan oppia jatkuvasti lisää omasta alastani. Rankinta on mielestäni se, että ohjauksen kirjallisuutta tulee paljolti vastaan englanniksi, mikä on itselleni välillä haastavaa. On kuitenkin kiva huomata, että myös siinä voi kehittyä!

Millaisia mahdollisuuksia opinnoissasi on kansainvälistymiseen?

Kansainvälisyyden mahdollisuudet ovat hyvät ja laitoksemme henkilökunta kannustaa vaihtoon lähtöön. Ohjaus saattaa nimittäin olla hyvin erilaista maasta riippuen, minkä vuoksi vaihtojakso tarjoaa uudenlaisia näkökulmia.

Kenelle suosittelet ohjauksen opintoja?

Ohjaus sopii mielestäni ihmisläheiselle henkilölle, jolla on aito halu auttaa, kuunnella ja opastaa muita. Ala vaatii myös ajan hermolla pysymistä, sillä koulutukseen liittyvät asiat muovautuvat vuodesta toiseen. Lisäksi organisointikyvystä ja soveltamisen taidosta on varmasti hyötyä.

Mitä vinkkejä antaisit alasi opintoja harkitseville?

Mielestäni on tärkeää muistaa, ettei opon työ ole pelkkää ammatinvalintatestien teettämistä eikä varsinkaan sitä, että opo neuvoo, minne kenenkin kannattaa hakea. Sitä vastoin opinnoissa tulee vastaan ajatus siitä, että ohjaajina olemme niitä henkilöitä, jotka auttavat nuorta itse löytämään oman tiensä. Ala ei siis ole yksinkertaista liukuhihnatyötä vaan antoisaa vuorovaikutusosaamista.

Mikä on unelmatyösi? Millaiset työnäkymät alallasi on?

Ohjauksen koulutuksesta voi työllistyä koulujen lisäksi moniin muihin ohjausympäristöihin, joita ei välttämättä tule heti ajatelleeksi. Töitä siis varmasti riittää, kunhan muistaa huomioida erilaiset mahdollisuudet. Myös sivuaineilla voi suunnata opintojaan, mikä mahdollistaa erottumisen työelämässä. Oma unelmatyöni on yksinkertaisesti sellaista työtä, jossa saan käyttää omaa osaamistani ja persoonaani työvälineenä. En siis sijoita itseäni mihinkään tiettyyn kohteeseen.

Saatko opintojen aikana tuntumaa työelämään?

Useiden harjoittelujen kautta työelämä alkaa tulla koko ajan tutummaksi opintojen edetessä. Joillakin kursseilla käy vierailijoita kertomassa työstään erilaisissa ohjausympäristöissä. Mielestäni on hauskaa, että ohjaus on Joensuussa iso juttu, ja täällä on paljon aiheeseen liittyvää oheistoimintaa sekä erilaisia hankkeita ja muita tilaisuuksia, joihin osallistumalla saa varmasti uusia näkökulmia myös tulevaisuuden työelämän kannalta.

Millaiset puitteet Itä-Suomen yliopisto tarjoaa opiskelulle?

Puitteet opiskeluun ovat kunnossa. Ympäristö on viihtyisä ja erilaisia opiskelutiloja löytyy laidasta laitaan sekä opiskeluun että vapaamuotoisempaankin oleiluun.

Oletko mukana ainejärjestösi tai ylioppilaskunnan toiminnassa?

Lähdin ainejärjestömme toimintaan mukaan heti fuksivuonna, ja se ehdottomasti kannattaa. Erilaisten roolien kautta olen nyt päätynyt puheenjohtajaksi, minkä ansiosta olen oppinut valtavasti uutta ja päässyt vaikuttamaan opo-opiskelijoiden asioihin. Ainejärjestötyöskentelyn kautta olen saanut itselleni myös hyviä ystäviä.

Millainen Joensuu on opiskelukaupunkina?

Joensuu on mukava kaupunki, jossa on kaikki tarvittava ja enemmänkin. Välimatkat ovat lyhyet, minkä vuoksi liikun kaikkialle jalan. Ilmapiiri on rento ja viihtyisä, mikä takaa viihtymisen.

Millaiset muistot jäivät opiskelujen aloittamisesta? Oliko tuutoroinnista apua?

Aluksi kaikki tuntui uudelta ja jännittävältä, mutta olin todella innoissani ja osallistuin kaikkeen mahdolliseen toimintaan mukaan. Omat tuutorini olivat suureksi avuksi ja heiltä uskalsin kysyä kaikkea, mikä mietitytti. He myös saivat oloni tuntumaan tervetulleelta täysin uudessa kaupungissa.

Missä näet itsesi 10 vuoden päästä?

Jossain päin Suomea joko yläkoulun tai lukion opona. Toisaalta uskon, että saatan löytää itseni myös jonkun hankkeen tai projektin yhteydestä.

Paras hetkesi UEFissa?

Se, kun päätin lähteä toisena opiskeluvuonna tutoriksi uusille opiskelijoille ja huomasin, miten kovasti nautin muiden auttamisesta ja opastamisesta. Alkusyksy oli täynnä onnistumisen kokemuksia, minkä lisäksi sain itselleni tärkeitä ystäviä. Silloin viimeistään tajusin, että olen oikeassa paikassa.