Opiskelupaikan vastaanottamistiedon muuttamisen perusteet

Opiskelupaikan vastaanottamistietoa voidaan muuttaa vain silloin, jos hakija on saanut korkeakoulusta virheellistä tai puutteellista tietoa, ennen kuin hän on ottanut opiskelupaikan vastaan. Tällöin hakija tekee kirjallisen korjauspyynnön perusteluineen siihen korkeakouluun, josta hän on ottanut opiskelupaikan vastaan. Vastaanottamistieto voidaan luonnollisesti muuttaa myös siinä tapauksessa, kun hakija saa opiskelupaikan oikaisumenettelyn seurauksena. Lisätietoja osoitteesta opintopolku.fi