Opiskelijavalinta 

Korkeakoulut valitsevat uudet opiskelijat valintaperusteidensa mukaisesti. On etusi mukaista, että tutustut huolellisesti sinua kiinnostavan koulutuksen valintaperusteisiin jo ennen hakemista, sillä valintaperusteet ja valintaan liittyvät toimintatavat voivat vaihdella eri hakukohteissa.

Yhteishaussa mukana oleviin koulutuksiin päästäkseen hakijalta edellytetään useimmiten valintakokeeseen osallistumista. Poikkeuksina voivat olla esimerkiksi suoravalinnat todistusarvosanojen perusteella tai hakeminen avoimessa yliopistossa suoritettujen opintojen perusteella. Valintakokeet voivat olla yksi- tai monivaiheisia.

Yhteishaun koulutusten valinnat perustuvat useimmiten pisteiden laskemiseen. Korkeakoulu laskee pisteet valintaperusteidensa mukaan kullekin hakijalle, minkä jälkeen heidät asetetaan keskinäiseen järjestykseen kunkin valintatavan mukaisesti (ks. hakukohteen valintaperusteet hakuoppaasta).

Korkeakoulujen yhteishaussa sinulle tarjotaan enintään yhtä opiskelupaikkaa, vaikka valintamenestyksesi olisi ollut hyvä useammassakin hakukohteessa. Sinulle tarjotaan paikkaa korkeimmalle hakutoivejärjestyksessä hakulomakkeella sijoittamastasi koulutuksesta, johon valintamenestyksesi riittää. Käytännössä tämä tapahtuu siten, että hakutoivejärjestystäsi verrataan kunkin hakukohteesi tulokseen. Jos valintamenestyksesi riittää hyväksytyksi tulemiseen jossakin koulutuksessa, et voi tulla enää tämän jälkeen hyväksytyksi hakulomakkeella alemmas sijoittamiisi koulutuksiin. Voit silti tulla hyväksytyksi korkeammalle sijoittamaasi koulutukseen varasijalta.

Varasija tarkoittaa sitä, että et ole kyseisellä hakukerralla menestynyt riittävän hyvin tullaksesi valituksi koulutukseen. Jokaiseen koulutukseen valitaan aina aloituspaikkamäärän verran parhaiten menestyneitä. Jos et mahdu tähän joukkoon, mutta sinua ei ole myöskään hylätty, jäät varasijalle. Varasijalla olevia hyväksytään koulutukseen järjestyksessä sitä mukaa, kun paikkoja vapautuu esimerkiksi siksi, että aiemmin hyväksytyt hakijat tulevat hyväksytyiksi korkeammalle priorisoimiinsa koulutuksiin tai päättävät olla ottamatta tarjottua opiskelupaikkaa vastaan.

Sinulle ilmoitetaan valinnan tuloksesta korkeakoulun käytännön mukaan joko korkeakoulun ilmoittamana päivämääränä tai kun tulos on valmistunut hakukohteen osalta. Saat tiedon korkeakoulun ilmoittamalla tavalla. Tulos näkyy myös Oma opintopolku -palvelussa. Tuloksen ilmoittamisen yhteydessä saat tiedon, oletko hyväksytty, hylätty tai millä varasijalla olet kunkin valintatavan mukaisesti. Varasijalta valittaville ilmoitetaan tuloksesta aina erikseen hyväksymisen jälkeen.

Ehdollinen valinta

Hakukeväänä kansainvälisen ylioppilastutkinnon suorittaneiden hakijoiden (IB, EB) opiskelijavalinta on ehdollinen, kunnes yliopisto on tarkistanut hakukelpoisuuden lopullisesta tutkintotodistuksesta. 

Mikäli hakukeväänä IB- tai EB-tutkinnon suorittaneen lopullisia arvosanatietoja ei ole saatu 8.6.2017 klo 15.00 mennessä, voidaan nämä hakijat valita ehdollisesti (20.4.2017 mennessä toimitettujen) ennakkoarvioiden perusteella (predicted grades), ks. hakuoppaan s. 29   >> Hakuopas 2017.  Hakijan tulee toimittaa todistus tutkinnon lopullisista arvosanoista viimeistään 14.7.2017 klo 15.00. Lähtöpisteet ja valintapäätös vahvistetaan lopullisten arvosanojen perusteella (ensikertalaiskiintiöt ja tasapistesäännöt huomioiden).

 Hakija on aina itse vastuussa antamiensa tietojen oikeellisuudesta. Jos esimerkiksi hakijan arvosanat muuttuvat ennakkoarvioinnista siten, että hakija nousee valitsematta jääneiden joukosta valittavien joukkoon, voidaan hakija valita opiskelijaksi asetetun opiskelijavalintakiintiön ulkopuolelta. Jos arvosanat muuttuvat niin, että hakija ei tulisikaan valituksi, peruutetaan opiskelupaikka. Hakijan antamien tietojen oikeellisuus tarkistetaan viimeistään opintojen alkaessa, jolloin valintapäätös ehdollisen valinnan osalta vahvistuu.

Hakijoiden koepapereiden näyttö

Koepaperisi ja valintakokeesi arvosteluperusteet ovat pääsääntöisesti nähtävissä ao. tiedekunnassa kunkin tiedekunnan käytäntöjen mukaisesti 14 päivän ajan tulosten julkaisemisesta. Filosofisessa tiedekunnassa hakijoille ilmoitetaan aika, jolloin he voivat tiedustella valintakokeen arvosteluperusteista. Terveystieteiden tiedekunnan lääketieteen ja hammaslääketieteen hakijoiden koepapereiden näyttö ja omien vastauspapereiden tilaamisen ohjeistus: