Opiskelijavalinnan peruuttaminen

 
Hakijan opiskelijavalinta voidaan peruuttaa opiskelijavalinnan toteuttamisen jälkeen, jos ilmenee, että
 
  • hakija ei täytä SORA-lainsäädännön mukaisia terveydellisiä vaatimuksia tai on hakuvaiheessa salannut tiedon opiskeluoikeutensa peruuttamisesta (ks. opiskeluoikeuden peruuttaminen YoL 43 a §) tai
  • hakija on antanut hakuvaiheessa tai ennen opiskelijavalinnan toteuttamista itsestään virheellisiä tietoja, joiden ansiosta hän on tullut valituksi (esimerkiksi koulutus- tai arvosanatiedot).
 
Päätös opiskelijavalinnan peruuttamisesta valmistellaan ja tehdään yliopistossa sen hallinnollisten menettelyjen mukaisesti mahdollisimman nopeasti sen jälkeen, kun peruste opiskelijavalinnan peruuttamiseen on havaittu. 
 
Hakija valitaan korkeimman sellaisen hakutoiveen opiskelijaksi, jossa hänen pisteensä riittävät valituksi tulemiseen. Opiskelijavalinnan peruuttamisen johdosta tehtävät muutokset eivät muuta opiskelijavalintaa kenenkään muun opiskelijaksi valitun vahingoksi.