Hakuoppaaseen julkaisun jälkeen tulleet muutokset

Sosiaalitieteet, Kuopio
Hakuoppaan sivulla 185 mainittu linkki valintakoemateriaaliin uef.fi/yhteiskuntatieteet/hae-opiskelijaksi  ei toimi, vaan valintakoemateriaali on julkaistu osoitteessa uef.fi/yhteiskuntatieteet/sosiaalitieteet-kuopio.
(päivitetty  2.5.2017)

Maisterihaku, oikeustieteellinen ala (hakuoppaan sivut 179-180)
- valintaperusteisiin tarkennuksena että valintaessee ja motivaatiokirje vaaditaan vain ulkomailla oikeusnotaarin tutkintoa vastaavan koulutuksen suorittaneilta hakijoilta. Tarkemmat valintaesseen kirjoitusohjeet löytyvät verkosta.
(päivitetty  16.3.2017)

Erillisten erityislastentarhanopettajan opintojen hakukelpoisuuteen liittyvä tarkennus on päivitetty Opintopolkuun.
(päivitetty  13.3.2017)

Hakukohteiden ”Luokanopettaja, Joensuu”, ”Erityisopettaja, Joensuu”, ”Maisterihaku, Erityisopettaja, Joensuu”, ”Maisterihaku, Erityislastentarhanopettaja, Joensuu” sekä erillisten erityisopettajan/erityislastentarhanopettajan hakujen osalta soveltuvuuskokeisiin ilmoittautumisiin tulleet muutokset on päivitetty Opintopolkuun.
(päivitetty  24.2.2017)

Lääketieteen, hammaslääketieteen, biolääketieteen ja ravitsemustieteen valintaperusteissa mainittu valintakokeessa käytettävien laskinten linkki on muuttunut. Valintakokeessa sallittavat laskimet löytyvät osoitteesta https://www.helsinki.fi/fi/laaketieteellinen-tiedekunta/opiskelu/hae-opiskelijaksi/laaketieteen-ja-hammaslaaketieteen-opiskelijavalinta.

(päivitetty  20.2.2017)

s. 37 ja 40 Englannin kieli ja kirjallisuus, Joensuu sekä Englannin kieli ja kääntäminen, Joensuu -hakukohteiden kirjallisuudessa Yulen teoksesta on tullut uusi painos. Luettaviksi käyvät siis Yule, G.: The Study of Language, Cambridge: Cambridge University Press

  • 2016 painos, ISBN 9781316606759 (pehmytkantinen), 9781107152991 (kovakantinen) TAI
  • 2014 painos, ISBN 9781107658172 (pehmytkantinen), 9781107044197 (kovakantinen).

(päivitetty 30.11.2016)

s. 25  Ravitsemustiede, Kuopio valintakoe järjestetään Canthia-rakennuksessa (ei Snellmanialla), Yliopistonranta 1 C

s. 153 Ravitsemustiede, Kuopio valintakoekirjat. Katso yksikön sivuilta lisätietoja.

- Biologian koe: BI2 Solu ja perinnöllisyys, BI4 Ihmisen biologia, BI5 Bioteknologia. Kirjasarjat: BIOS (SanomaPro) tai Lukion biologia (Otava), uusin painos.

- Kemian koe: KE1 Ihmisen ja elinympäristön kemia, KE2 Kemian mikromaailma, KE3 Reaktiot ja energia, KE4 Metallit ja materiaalit, KE5 Reaktiot ja tasapaino. Kirjasarjat: Reaktio (SanomaPro) tai Mooli (Otava), uusin painos.

- Ravitsemustieteen koe: Aro A, Mutanen M, Uusitupa M, toim. Ravitsemustiede, Kustannus Oy Duodecim, uusin painos, sivut 16-263 (kappaleet 1-15).

(päivitetty 30.11.2016)