Maisteriopinnot

Maisteriopinnot ovat ylempään eli maisterin tutkintoon johtavia opintoja. Maisterin tutkinnon laajuus on 120 opintopistettä (op) ja kesto kaksi vuotta. Poikkeuksena ovat psykologian maisteriopinnot, joiden laajuus on 150 op ja kesto 2,5 vuotta.

Maisteriopinnot sisältävät oppiaineen syventävät opinnot, sivuaineopintoja ja pro gradu -työn. Maisteriopinnot voidaan järjestää myös erillisinä maisteriohjelmina. Itä-Suomen yliopisto tarjoaa myös englanninkielisiä maisteriohjelmia.

Voit hakea maisteriopintoihin maisterihaussa suoritettuasi soveltuvan kandidaatin tutkinnon. Joillakin aloilla myös soveltuva amk-tutkinto antaa hakukelpoisuuden maisteriopintoihin.

Linkit ohjelmien opintopolkutietoihin löytyvät Kaikki koulutukset -sivulta.

Englanninkieliset maisteriohjelmat

Itä-Suomen yliopistossa voit opiskella myös englanninkielisissä maisteriohjelmissa.

Tutustu tarjontaan