Luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunnan joo-opintotarjonta

Opiskelija voi tulla hyväksytyksi mille tahansa opintojaksolle, jos vain tilaa on. Poikkeuksena ovat pro gradu -työt ym. opinnäytteet, niihin joo-opinto-oikeutta ei myönnetä.