Luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunta

Siirtohaku, Matematiikka, fysiikka, kemia, Joensuu

Luonnontieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri (3v+2v)

Hakuaika
Keväällä: 2.–16.5.2017 klo 15.00 ja
Syksyllä: 2.–16.10.2017 klo 15.00

MATEMATIIKKA (5 aloituspaikkaa)
Hakija, jolla on voimassa oleva opinto-oikeus saman tai lähialan luonnontieteiden kandidaatin tutkintoon toisessa suomalaisessa yliopistossa ja joka on suorittanut perusopintoja (25 op) vastaavan määrän opintoja matematiikassa, voidaan hyväksyä siirto-opiskelijana suorittamaan luonnontieteiden kandidaatin ja filosofian maisterin tutkintoa matematiikassa. Siirtyminen on mahdollista aikaisintaan ensimmäisen lukuvuoden jälkeen.
Yliopiston sisällä pääaineen vaihtoa matematiikkaan voi hakea, jos hakija on suorittanut perusopintoja (25 op) vastaavan määrän opintoja matematiikassa.
Tiedekunnan sisällä pääaineen vaihtoa haetaan lomakkeella 'Pääaineen/ kampuksen vaihtaminen' , joka löytyy Siirtohaku -sivustolta. Jos pääaineen hakijan tavoitetutkinto vaihtuu, pääaineen vaihtamista on haettava opintopolku.fi -palvelussa. Pääaineen vaihtaminen on mahdollista aikaisintaan ensimmäisen opiskelulukukauden jälkeen. Siirtohaussa voi hakea vain kandidaattivaiheen opintojen aikana.

FYSIIKKA (5 aloituspaikkaa)
Hakija, jolla on voimassa oleva opinto-oikeus saman tai lähialan luonnontieteiden kandidaatin tutkintoon toisessa suomalaisessa yliopistossa ja joka on suorittanut perusopintoja (25 op) vastaavan määrän opintoja fysiikassa, voidaan hyväksyä siirto-opiskelijana suorittamaan luonnontieteiden kandidaatin ja filosofian maisterin tutkintoa fysiikassa. Siirtyminen on mahdollista aikaisintaan ensimmäisen lukuvuoden jälkeen.
Yliopiston sisällä pääaineen vaihtoa voi hakea, jos hakija on suorittanut perusopintoja (25 op) vastaavan määrän opintoja fysiikassa. Fysiikassa/ sovelletussa fysiikassa kampuksen vaihtoa voi hakea, jos hakija on suorittanut perusopintoja (25 op) vastaavan määrän fysiikan tai matematiikan tutkintorakenteen mukaisia opintoja.
Tiedekunnan sisällä pääaineen tai kampuksen vaihtoa haetaan lomakkeella 'Pääaineen/ kampuksen vaihtaminen'. Hakulomake löytyy Siirtohaku -sivustolta. Jos pääaineen hakijan tavoitetutkinto vaihtuu, pääaineen vaihtamista on haettava opintopolku.fi -palvelussa. Pääaineen vaihtaminen on mahdollista aikaisintaan ensimmäisen opiskelulukukauden jälkeen. Siirtohaussa voi hakea vain kandidaattivaiheenopintojen aikana.
 

KEMIA (5 aloituspaikkaa)
Hakija, jolla on voimassa oleva opinto-oikeus saman tai lähialan luonnontieteiden kandidaatin tutkintoon toisessa suomalaisessa yliopistossa ja joka on suorittanut perusopintoja (25 op) vastaavan määrän opintoja kemiassa, voidaan hyväksyä siirto-opiskelijana suorittamaan luonnontieteiden kandidaatin ja filosofian maisterin tutkintoa kemiassa. Siirtyminen on mahdollista aikaisintaan ensimmäisen lukuvuoden jälkeen.
Yliopiston sisällä pääaineen vaihtoa kemiaan voi hakea, jos hakija on suorittanut perusopintoja (25 op) vastaavan määrän opintoja kemiassa.
Tiedekunnan sisällä pääaineen vaihtoa haetaan lomakkeella 'Pääaineen/ kampuksen vaihtaminen'. Hakulomake löytyy Siirtohaku -sivustolta. Jos pääaineen hakijan tavoitetutkinto vaihtuu, pääaineen vaihtamista on haettava opintopolku.fi -palvelussa. Pääaineen vaihtaminen on mahdollista aikaisintaan ensimmäisen opiskelulukukauden jälkeen. Siirtohaussa voi hakea vain kandidaattivaiheen opintojen aikana.

Yhteystiedot
Itä-Suomen yliopisto
Luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunta
s-posti: lumetdk@uef.fi
puh. 029 44 53417
uef.fi/fysmat
uef.fi/kemia
hae.uef.fi
Opintopolku.fi

Siirtohaku, Metsätiede, Joensuu

Maatalous- ja metsätieteiden kandidaatti ja maatalous- ja metsätieteiden maisteri (3v+2v)

Hakuaika:
Keväällä: 2.–16.5.2017 klo 15.00 ja
Syksyllä: 2.–16.10.2017 klo 15.00

METSÄTIEDE, Joensuun kampus (aloituspaikkoja 2)
Hakija, jolla on voimassa oleva opinto-oikeus metsätieteissä tai lähialalla toisessa suomalaisessa yliopistossa tavoitteena maatalous- ja metsätieteiden kandidaatin tutkinto ja joka on suorittanut perusopintoja (25 op) vastaavan määrän opintoja metsätieteessä, hyväksytään siirto-opiskelijana suorittamaan maatalous- ja metsätieteiden kandidaatin ja maatalous- ja metsätieteiden maisterin tutkintoa metsätieteessä. Toisesta yliopistosta siirtyminen on mahdollista aikaisintaan ensimmäisen lukuvuoden jälkeen.

Yliopiston sisällä pääaineen vaihtoa metsätieteeseen voi hakea, jos hakija on suorittanut perusopintoja (25 op) vastaavan määrän metsätieteen opintoja. Pääaineen vaihtaminen on mahdollista aikaisintaan ensimmäisen opiskelulukukauden jälkeen. Tiedekunnan sisällä pääaineen vaihtoa haetaan lomakkeella 'Pääaineen/ kampuksen vaihtaminen'. Hakulomake löytyy Siirtohaku -sivustolta.

Sekä toisesta yliopistosta siirtymistä että pääaineen vaihtamista on haettava opintopolku.fi -palvelussa. Edellytyksenä on, että hakija on läsnä olevana opiskelijana yliopistossaan. Siirtohaussa voi hakea vain kandidaattivaiheen opintojen aikana.

Yhteystiedot
Itä-Suomen yliopisto
Luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunta
s-posti: metsa.osasto@uef.fi
puh. 029 44 53495
uef.fi/metsa
hae.uef.fi
Opintopolku.fi

Siirtohaku, Sovellettu fysiikka, Kuopio

Luonnontieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri (3v+2v)

Hakuaika:
Keväällä: 2.–16.5.2017 klo 15.00 ja
Syksyllä: 2.–16.10.2017 klo 15.00

SOVELLETTU FYSIIKKA, Kuopion kampus (aloituspaikkoja 5)

Hakija, jolla on voimassa oleva opinto-oikeus saman tai lähialan luonnontieteiden kandidaatin tutkintoon toisessa suomalaisessa yliopistossa ja joka on suorittanut perusopintoja (25 op) vastaavan määrän opintoja fysiikassa, hyväksytään siirto-opiskelijana suorittamaan luonnontieteiden kandidaatin ja filosofian maisterin tutkintoa sovelletussa fysiikassa.

Siirtyminen on mahdollista aikaisintaan ensimmäisen lukuvuoden jälkeen. Yliopiston sisällä pääaineen vaihtoa voi hakea, jos hakija on suorittanut perusopintoja (25 op) vastaavan määrän opintoja fysiikassa. Fysiikassa/ sovelletussa fysiikassa kampuksen vaihtoa voi hakea, jos hakija on suorittanut perusopintoja (25 op) vastaavan määrän fysiikan tai matematiikan tutkintorakenteen mukaisia opintoja. Tiedekunnan sisällä pääaineen tai kampuksen vaihtoa haetaan lomakkeella 'Pääaineen/ kampuksen vaihtaminen'. Hakulomake löytyy Siirtohaku -sivustolta. Jos pääaineen hakijan tavoitetutkinto vaihtuu, pääaineen vaihtamista on haettava opintopolku.fi -palvelussa. Pääaineen vaihtaminen on mahdollista aikaisintaan ensimmäisen opiskelulukukauden jälkeen. Siirto-opiskelijana voi hakea vain kandidaattivaiheen opintojen aikana.

Yhteystiedot
Itä-Suomen yliopisto
Luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunta
s-posti: sovfys-laitos@uef.fi
puh. 040 828 4146 ja 040 355 2121
uef.fi/sovfys
hae.uef.fi
Opintopolku.fi

Siirtohaku, Tietojenkäsittelytiede, Joensuu

Siirtohaku, Tietojenkäsittelytiede, Kuopio

Luonnontieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri (3v+2v)

Hakuaika:
Keväällä: 2.–16.5.2017 klo 15.00 ja
Syksyllä: 2.–16.10.2017 klo 15.00

TIETOJENKÄSITTELYTIEDE, Joensuun kampus (aloituspaikkoja 5)
Hakija, jolla on voimassa oleva opinto-oikeus saman tai lähialan luonnontieteiden kandidaatin tutkintoon toisessa suomalaisessa yliopistossa ja joka on suorittanut perusopintoja (25 op) vastaavan määrän opintoja tietojenkäsittelytieteessä, hyväksytään siirto-opiskelijana suorittamaan luonnontieteiden kandidaatin ja filosofian maisterin tutkintoa tietojenkäsittelytieteessä. Hakemukseen on sisällytettävä liitteeksi opintorekisteriotteen lisäksi motivaatiokirje, jossa hakija esittää perustelut motivaatiostaan koulutukseen hakeutumiseksi. Siirtyminen on mahdollista aikaisintaan ensimmäisen lukuvuoden jälkeen.
Yliopiston sisällä pääaineen vaihtoa voi hakea, jos hakija on suorittanut perusopintoja (25 op) vastaavan määrän opintoja tietojenkäsittelytieteessä. Tietojenkäsittelytieteen sisällä Joensuun/ Kuopion kampukselle vaihtoon ei suoritettujen opintojen laajuudelle ole määriteltyä minimiä. Tiedekunnan sisällä pääaineen tai kampuksen vaihtoa haetaan lomakkeella 'Pääaineen/ kampuksen vaihtaminen'. Hakulomake löytyy Siirtohaku -sivustolta. Jos hakijan tavoitetutkinto vaihtuu, pääaineen vaihtamista on haettava opintopolku.fi -palvelussa. Pääaineen vaihtaminen on mahdollista aikaisintaan ensimmäisen opiskelulukukauden jälkeen. Siirtohaussa voi hakea vain kandidaattivaiheen opintojen aikana. Hakemukseen on sisällytettävä liitteeksi opintorekisteriotteen lisäksi motivaatiokirje, jossa hakija esittää perustelut motivaatiostaan koulutukseen hakeutumiseksi.

TIETOJENKÄSITTELYTIEDE, Kuopion kampus (aloituspaikkoja 5)

Hakija, jolla on voimassa oleva opinto-oikeus saman tai lähialan luonnontieteiden kandidaatin tutkintoon toisessa suomalaisessa yliopistossa ja joka on suorittanut perusopintoja (25 op) vastaavan määrän opintoja tietojenkäsittelytieteessä voidaan hyväksyä siirto-opiskelijana suorittamaan luonnontieteiden kandidaatin ja filosofian maisterin tutkintoa tietojenkäsittelytieteessä. Hakemukseen on sisällytettävä liitteeksi opintorekisteriotteen lisäksi motivaatiokirje, jossa hakija esittää perustelut motivaatiostaan koulutukseen hakeutumiseksi. Siirtyminen on mahdollista aikaisintaan ensimmäisen lukuvuoden jälkeen.
Yliopiston sisällä pääaineen vaihtoa voi hakea, jos hakija on suorittanut perusopintoja (25 op) vastaavan määrän opintoja tietojenkäsittelytieteessä. Tietojenkäsittelytieteen sisällä Joensuun/ Kuopion kampukselle vaihtoon ei suoritettujen opintojen laajuudelle ole määriteltyä minimiä. Tiedekunnan sisällä pääaineen tai kampuksen vaihtoa haetaan lomakkeella 'Pääaineen/ kampuksen vaihtaminen'. Hakulomake löytyy Siirtohaku -sivustolta. Jos hakijan tavoitetutkinto vaihtuu, pääaineen vaihtamista on haettava opintopolku.fi -palvelussa. Pääaineen vaihtaminen on mahdollista aikaisintaan ensimmäisen opiskelulukukauden jälkeen. Siirtohaussa voi hakea vain kandidaattivaiheen opintojen aikana. Hakemukseen on sisällytettävä liitteeksi opintorekisteriotteen lisäksi motivaatiokirje, jossa hakija esittää perustelut motivaatiostaan koulutukseen hakeutumiseksi.

Yhteystiedot
Itä-Suomen yliopisto
Luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunta
s-posti: valinta@cs.uef.fi
puh. 029 44 53632, 029 44 53591
uef.fi/fi/cs
hae.uef.fi
Opintopolku.fi

Siirtohaku, Ympäristö- ja biotieteet, Joensuu

Luonnontieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri (3v+2v)

Hakuaika:
Keväällä: 2.–16.5.2017 klo 15.00 ja
Syksyllä: 2.–16.10.2017 klo 15.00

BIOLOGIA, Joensuun kampus (aloituspaikkoja 5)

Hakija, jolla on voimassa oleva opinto-oikeus saman tai lähialan luonnontieteiden kandidaatin tutkintoon toisessa suomalaisessa yliopistossa ja joka on suorittanut ympäristötieteen/ biologian perusopinnot (vähintään 25 op) hyväksytysti, voidaan hyväksyä siirto-opiskelijana suorittamaan luonnontieteiden kandidaatin ja filosofian maisterin tutkintoa. Siirtyminen on mahdollista aikaisintaan ensimmäisen lukuvuoden jälkeen.
Yliopiston sisällä pääaineen vaihtoa biologiaan voi hakea, jos hakija on suorittanut ympäristötieteen/ biologian perusopinnot (25 op) hyväksytysti. Tiedekunnan sisällä pääaineen vaihtoa haetaan lomakkeella 'Pääaineen/ kampuksen vaihtaminen'. Hakulomake löytyy Siirtohaku -sivustolta. Jos pääaineen hakijan tavoitetutkinto vaihtuu, pääaineen vaihtamista on haettava opintopolku.fi -palvelussa. Pääaineen vaihtaminen on mahdollista aikaisintaan ensimmäisen opiskelulukukauden jälkeen. Siirto-opiskelijana voi hakea vain kandidaattivaiheen opintojen aikana.
Ympäristötieteen ja biologian koulutusohjelman sisällä Joensuun/ Kuopion kampukselle vaihtoon ei suoritettujen opintojen laajuudelle ole määriteltyä minimiä. Uuteen koulutusohjelmaan hyväksyttyjen siirtomenettelyt ohjeistetaan erikseen.

Yhteystiedot
Itä-Suomen yliopisto
Luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunta
s-posti: envbio.valinta@uef.fi
puh. 029 44 53084 ja 029 44 53825
uef.fi/lumet
hae.uef.fi
Opintopolku.fi

Siirtohaku, Ympäristö- ja biotieteet, Kuopio

Luonnontieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri (3v+2v)

Hakuaika
Keväällä: 2.–16.5.2017 klo 15.00 ja
Syksyllä: 2.–16.10.2017 klo 15.00

YMPÄRISTÖTIEDE, Kuopion kampus (aloituspaikkoja 5)
Hakija, jolla on voimassa oleva opinto-oikeus saman tai lähialan luonnontieteiden kandidaatin tutkintoon toisessa suomalaisessa yliopistossa ja joka on suorittanut ympäristötieteen/ biologian perusopinnot (25 op) hyväksytysti, voidaan hyväksyä siirto-opiskelijana suorittamaan luonnontieteiden kandidaatin ja filosofian maisterin tutkintoa. Siirtyminen on mahdollista aikaisintaan ensimmäisen lukuvuoden jälkeen.
Yliopiston sisällä pääaineen vaihtoa ympäristötieteeseen voi hakea, jos hakija on suorittanut ympäristötieteen/ biologian perusopinnot (25 op) hyväksytysti. Tiedekunnan sisällä pääaineen vaihtoa haetaan lomakkeella 'Pääaineen/ kampuksen vaihtaminen'. Hakulomake löytyy Siirtohaku -sivustolta. Jos pääaineen hakijan tavoitetutkinto vaihtuu, pääaineen vaihtamista on haettava opintopolku.fi -palvelussa. Pääaineen vaihtaminen on mahdollista aikaisintaan ensimmäisen opiskelulukukauden jälkeen. Siirto-opiskelijana voi hakea vain kandidaattivaiheen opintojen aikana.
Ympäristötieteen ja biologian koulutusohjelman sisällä Joensuun/ Kuopion kampukselle vaihtoon ei suoritettujen opintojen laajuudelle ole määriteltyä minimiä. Uuteen koulutusohjelmaan hyväksyttyjen siirtomenettelyt ohjeistetaan erikseen.

Yhteystiedot
Itä-Suomen yliopisto
Luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunta
s-posti: envbio.valinta@uef.fi
puh. 029 44 53084 ja 029 44 53825
uef.fi/lumet
hae.uef.fi
Opintopolku.fi

<< Takaisin