Kuka voi hakea?

Hakukelpoisuus yhteishaussa

Voit hakea yliopistoon, kun täytät yliopistolaissa mainitut edellytykset hakukelpoisuudesta. Kelpoisuudesta korkeakoulututkintoon johtaviin opintoihin määrätään yliopistolain (YoL 558/2009) 37 §:ssä. Kelpoisuutta tarkentaa laki ylioppilastutkinnon järjestämisestä (672/2005).

Alempaan korkeakoulututkintoon tai sekä alempaan että ylempään korkeakoulututkintoon johtaviin opintoihin voidaan ottaa opiskelijaksi henkilö, joka on suorittanut:  

1. ylioppilastutkinnon järjestämisestä annetussa laissa (672/2005) tarkoitetun tutkinnon (suomalaisen ylioppilastutkinnon, International Baccalaureate -tutkinnon (IB), European Baccalaureate -tutkinnon (EB) tai Reifeprüfung -tutkinnon);

2. vähintään kolmivuotisen ammatillisen perustutkinnon tai sitä vastaavat aikaisemmat opinnot;

3. ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetussa laissa (631/1998) tarkoitetun ammatillisen perustutkinnon, ammattitutkinnon, erikoisammattitutkinnon tai niitä vastaavan aikaisemman tutkinnon; taikka

4. ulkomaisen koulutuksen, joka asianomaisessa maassa antaa kelpoisuuden vastaaviin korkeakouluopintoihin.  

5. opiskelijaksi voidaan hyväksyä myös henkilö, jolla yliopisto toteaa muutoin olevan opintoja varten riittävät tiedot ja valmiudet, ks. kohta myöhemmin "Miten voin hakea opiskelemaan erivapaudella" alla.

Pelkästään ylempään korkeakoulututkintoon johtaviin opintoihin voidaan ottaa opiskelijaksi henkilö, joka on suorittanut:

1. soveltuvan alemman korkeakoulututkinnon;

2. soveltuvan ammattikorkeakoulututkinnon; taikka

3. soveltuvan ulkomaisen koulutuksen, joka asianomaisessa maassa antaa kelpoisuuden vastaaviin korkeakouluopintoihin.

Yliopisto voi edellyttää, että lain 3 momentissa tarkoitettuihin ylempään korkeakoulututkintoon johtaviin opintoihin opiskelijaksi otettu henkilö suorittaa enintään yhden vuoden opintoja edellyttävän määrän täydentäviä opintoja koulutuksessa tarvittavien valmiuksien saavuttamiseksi. Otettaessa opiskelija pelkästään oikeustieteen maisterin tutkintoon johtaviin opintoihin, lain 3 momentissa tarkoitettu soveltuva tutkinto on oikeusnotaarin tutkinto tai sitä vastaava ulkomainen koulutus, joka asianomaisessa maassa antaa kelpoisuuden vastaaviin korkeakouluopintoihin.

Entä jos valmistun vasta hakukeväänä?

Hakukeväänä valmistuvat ovat hakukelpoisia, mikäli saavat tutkintotodistuksen kevään yleisenä lukioiden tai ammatillisten oppilaitosten päättäjäispäivänä. Myös yleisen valmistumispäivän jälkeen valmistuvat voivat hakea, kunhan toimittavat kopion tutkintotodistuksesta Itä-Suomen yliopiston hakijapalveluihin 8.6.2017 klo 15.00 mennessä.

Täytä ja lähetä sähköinen hakemus normaalisti hakuaikana osoitteessa Opintopolku.fi.

Ohjeet hakemuksen liitteiden toimittamisesta löydät täältä.

Mitä teen, jos haen yhteishaussa vahingossa väärin? Esimerkiksi maisterikoulutukseen lukion jälkeen?

Jos haet vahingossa maisterikoulutukseen ilman alempaa korkeakoulututkintoa, voit korjata virheen vain hakuaikana joko hakutoivemuutossivulla, johon pääset muokkauslinkillä tai Oma Opintopolku -palvelussa. HUOM! Hakukohteita ei voi muuttaa enää hakuajan päättymisen  jälkeen!

Korkeakoulu ei voi valita koulutukseen hakijaa, joka ei ole hakukelpoinen - joka ei esim. ole toimittanut määräaikaan mennessä vaadittavia liitteitä ja jolla ei siten ole ole opintojen suorittamiseen vaadittavaa pohjakoulutusta.

Miten voin hakea opiskelemaan erivapaudella?

Ellei sinulla ole mitään hakukelpoisuuden antavaa tutkintoa, voit hakea yliopistoon opiskelijaksi erivapaudella, jos yliopisto toteaa sinulla muutoin olevan opintoja varten riittävät tiedot ja valmiudet. Saadaksesi erivapauden osallistua kevään yhteishaun hakukohteen valintakokeeseen toimita  erivapaushakemus yliopistolle valintaperusteiden julkistamisen jälkeen, viimeistään 5.4.2017 klo 15.00.

Voit hakea erivapautta perustellulla erivapaushakemuksella. Liitä mukaan kopiot aikaisemmin suoritettujen opintojen ja tutkintojen todistuksista.

Erivapaushakemus osoitetaan aina sille korkeakoululle, jonka hakukohdetta erivapauden hakeminen koskee, ja erivapauspäätös koskee yhtä hakukohdetta kerrallaan. Otathan myös huomioon, että yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen hakukelpoisuusvaatimukset eroavat toisistaan.

Lomake erivapauden hakemista varten (word, täytä ja tulosta).

Lähetä erivapaushakemus liitteineen postitse osoitteeseen:

 Itä-Suomen yliopisto  
 Hakijapalvelut  
 PL 1627
 70211 Kuopio

tai toimita hakemus käyntiosoitteeseen: Hakijapalvelut, Yliopistonranta 1 C, Canthia-rakennus, 2. kerros (Oppari).

Haettuasi erivapautta saat postitse ao. tiedekunnan päätöksen oikeudestasi hakea opintoihin. Päätös on voimassa kyseisen lukuvuoden. Hakuajan päättymisen jälkeen saapuneita erivapaushakemuksia ei huomioida yhteishaussa.  

Täytä ja lähetä sähköinen hakemus hakuaikana osoitteessa Opintopolku.fi. Sähköisellä hakulomakkeella merkitse hakuperusteeksi "Erivapaus".

Avoimen yliopiston opintojen perusteella hakeva saa valintaperusteissa vaaditut opinnot suoritettuaan ja liitteet toimitettuaan automaattisen erivapauden hakea saman hakukohteen sisällä myös valintakokeen perusteella (yhteispistejonossa ja valintakoejonossa). Valintakokeen perusteella hakemisesta tulee ilmoittaa hakulomakkeella.  HUOM! Itä-Suomen yliopiston filosofinen tiedekunta ei myönnä muunlaista erivapautta kasvatustieteellisellä eikä myöskään teologian alalla. Psykologian alalla erivapautta ei myönnetä lainkaan.