"Opettajat ovat alan huippuja"

Karim Khanji

Ravitsemustiede, 3. vuosikurssi
Kuopion kampus
 

Mikä on koulutusalasi ja monettako vuotta opiskelet yliopistossa?

Opiskelen ravitsemustiedettä ravitsemusterapialinjalla. Opiskelen toista vuotta, mutta suoritan opinnot tavallista nopeammassa tahdissa ja olen siksi kolmannella vuosikurssilla.

Miksi halusit opiskelemaan juuri ravitsemustiedettä?

Ravitsemus oli kiinnostanut minua pitkään ja halusin syventää jo olemassa olevaa tietämystä ravitsemuksesta. Ihmisten hoitaminen vaatii ravitsemusterapeutin pätevyyden ja sen saa Suomessa ainoastaan Itä-Suomen yliopistosta. Ravitsemusterapeutin tutkinto täydentää aikaisempaa fysioterapeutin tutkintoani.

Mitä opiskelupaikan saaminen vaati?

Opiskelupaikan saaminen vaati palaamista vuosien takaisiin lukion biologian oppikirjojen pariin sekä psykologian oppimäärän opiskelun tyhjästä. Ensimmäisellä kokeilulla en päässyt sisään, joten pänttäsin käytännössä koko seuraavan kevään pääsykokeisiin, mikä onneksi palkitsi. Psykologian lukemisesta on ollut jo nyt hyötyä ja siitä on todennäköisesti apua myös myöhemmin.

Mitä vinkkejä antaisit alasi opintoja harkitseville? Kenelle suosittelet alaa?

Suosittelen alaa kaikille, joita kiinnostaa ravitsemus tai elintarvikkeet. Terapia- tai elintarvikebiotekniikkalinjan valinta tehdään vasta toisen opiskeluvuoden keväällä, joten opiskelujen alussa on hyvin aikaa pohtia mielenkiinnon kohteitaan ja tavoitteitaan. Opintoja harkitseville suosittelisin tutustumista UEFin opinto-oppaisiin ja hakusivustoon. Lisäksi kannattaa hakea tietoa esimerkiksi Agronomiliiton sivuilta, josta löytää lisätietoa aloista. Ainejärjestö Retikan kautta voi saada vastauksia mieltä askarruttaviin kysymyksiin. Myös UEF-lähettiläille voi lähettää kysymyksiä Facebookin, Instagramin tai blogin kautta.

Millaiset muistot jäivät opiskelun aloittamisesta?

Opiskelujen aloitus oli aikamoista haipakkaa: uusi paikkakunta, uudet ihmiset, omassa harrastuksessa uusi seura ja paljon uusia asioita opiskeluihin ja yliopistoon liittyen. Parasta oli tunne, että tätä minä haluan opiskella ja tehdä. Syksy meni vauhdilla ja sitten huomasinkin jo olevani kesälomalla.

Millaista alasi opiskelu on?

Kandivaihe koostuu paljolti anatomiasta ja fysiologiasta, biokemiasta ja elintarviketietämyksen perusteiden opiskelusta. Lisäksi opiskellaan erilaisten tutkimusmenetelmien käyttöä ja epidemiologiaa sekä harjoitellaan ravitsemusterapian perusteita toisten opiskelijoiden ja KYSin potilaiden avulla. Maisterivaiheen opiskelut ovat erilaiset ravitsemusterapian ja elintarvikebiotekniikan linjoilla. Niissä keskitytään tiukasti omaan alaan ja erikoistutaan sen alan osaajiksi.

Mikä on antoisinta ja rankinta opinnoissasi?

Antoisinta on uusien asioiden oivaltaminen ja pitkään askarruttaneiden kysymysten selvi(tt)äminen. Myös opiskelukavereiden kanssa on hauskaa ja kun kaikkia kiinnostaa ravitsemustiede, voi keskustella pitkäänkin ravitsemusaiheisista asioista ilman että toinen kyllästyy, mikä ei kotioloissa onnistu koskaan. Rankinta on todella suuren tietomäärän omaksuminen ja asioiden ymmärtäminen pelkän ulkoa opettelun sijaan. Itse käyn kolmen vuosikurssin opintoja sekaisin kahdessa vuodessa, mikä vaatii paljon oma-aloitteisuutta, aikataulujen miettimistä ja opiskelua silloin kun muut juhlivat.

Millaisia mahdollisuuksia opinnoissasi on kansainvälistymiseen?

Ravitsemustiede vaatii englanninkielisten tutkimusten jatkuvaa lukemista, joten omaa alaa seuraavilla ravitsemustieteilijöillä pitäisi olla alan englanninkielinen sanasto hyvin hallussa. Jo se tarjoaa loistavat mahdollisuudet kansainvälistymiseen. Yliopisto kannustaa lähtemään vaihto-opiskelijaksi ja yhteistyötä tehdään monen ulkomaisen yliopiston kanssa. Ihmisen pitää syödä, oli hän mistäpäin maailmaa tahansa, joten ravitsemustiede koskettaa kaikkia. Eri maissa on vain erilaiset haasteet ja tutkimuskohteet.

Oletko mukana ainejärjestösi tai ylioppilaskunnan toiminnassa? Jos, niin miksi se kannattaa?

En ole vielä mukana, mutta aion hakea tulevalla kaudella mukaan Retikan hallitukseen. Olen myös hakenut Ravitsemusterapeuttien yhdistyksen hallituksen opiskelijaedustajan paikkaa. Olemalla mukana järjestötoiminnassa pääsee osallistumaan itseä ja kollegoja koskevien asioiden päätöksentekoon. Ilman järjestötoimintaa asiat eivät muuttuisi, ainakaan parempaan suuntaan, joten on tärkeää että järjestöissä on motivoituneita ihmisiä ajamassa asioita eteenpäin.

Millaiset puitteet Itä-Suomen yliopisto tarjoaa opiskelulle?

UEF tarjoaa loistavat puitteet opiskelulle. Itselleni tutuin on Kuopion kampus, jossa on hyvä kirjasto, tietotekniikkatilat on hyvin suunniteltu, luentosaleja on tarpeeksi, laboratorioihin panostetaan ja ravitsemustieteessä tehdään paljon alan huippututkimusta, johon on hyvät puitteet. Lähellä on yliopistosairaala, mikä mahdollistaa kliinisen työn harjoittelun ja edistää tutkimusta. Opettajat ovat alan huippuja, minkä huomaa tiedon ajantasaisuudesta, suuresta tietotaidosta ja laajasta kokemuksesta. Lisäksi opiskelijahintaista ruokaa saa neljään asti iltapäivällä, mikä helpottaa pitkiä päiviä.

Millainen Kuopio on opiskelu- ja harrastuskaupunkina?

Kuopiossa luonto on aina lähellä eikä järvelle, mustikkametsään tai hiihtoladulle ole koskaan pitkä matka. Mäkiä riittää, mikä miellyttää lenkkeilijöitä. Toisaalta Kuopion keskustassa on hyvät ostosmahdollisuudet ja lähellä on iso kauppakeskus, jossa on muun muassa Ikea. Yliopisto on lähellä keskustaa, mikä tekee Kuopiosta elävän yliopistokaupungin. Harrastaa voi kaikkea seinäkiipeilystä kajakointiin, suppailuun ja vaikka mäkihyppyyn. Itse harrastan Taekwon-Doa Kuopion yliopiston Taekwon-Do -seurassa ja seuralla on loistavat tilat Studentialla, yliopiston rakennuksessa. Taso on hyvä ja innokkaita kanssatreenaajia löytyy.

Saatko opintojen aikana tuntumaa työelämään?

Opintoihin kuuluu kolme harjoittelua: kandivaiheen harjoittelu, perusterveydenhuollon harjoittelu ja erikoisterveydenhuollon harjoittelu. Niissä pääsee tutustumaan työelämään ja harjoittamaan taitojaan työelämää varten. Lisäksi yliopisto mahdollistaa tutustumisen vapaavalintaiseen alan työpaikkaan. Itse kävin tutustumassa HUSin ravitsemusterapeuttien toimintaan. Osa opettajista tekee kliinistä työtä KYSillä, mikä pitää yhteyden työelämään avoinna. Myös tutkimuksiin pääsee osallistumaan, joko tutkittavana tai tutkijoiden avustajana.

Millaiset työnäkymät alallasi on?

Avoimia työpaikkoja on vähän ja työllistyminen on pitkälti itsestä kiinni. Suhteita kannattaa luoda jo opiskeluaikana ja tehdä myös niitä töitä, jotka eivät ole omaa unelma-ammattia. Työllistymismahdollisuudet ovat kuitenkin erittäin laajat. Työllistyä voi esimerkiksi tutkijaksi, ravitsemusterapeutiksi yksityisen tai julkisen terveydenhuollon puolelle, järjestötyöntekijäksi ja erilaisiin elintarvikeasiantuntijatehtäviin, kuten laadunvalvontaan ja tuotekehittelyyn. 

Mikä on unelmatyösi?

Niitä on monta. Minua kiinnostavat ravitsemusterapeutin työ yksityisellä ja julkisella terveydenhuollon puolella, järjestötyö, tutkijan työ, opettaminen ja myös oman yrityksen perustaminen. Suunta selviää viimeistään työelämässä!

Missä näet itsesi 10 vuoden päästä?

Merkityksellisessä työssä ravitsemustieteen ammattilaisena.

Paras hetkesi UEFissa?

Hetki, kun ymmärtää oppineensa taas jotain uutta.