Kandidaatti- ja maisteriopinnot

Itä-Suomen yliopistossa opiskelijat valitaan yleensä suorittamaan sekä alempaa eli kandidaatin että ylempää eli maisterin tutkintoa. Kandidaatin tutkinto suoritetaan ennen maisterin tutkintoa.

Kandidaattiopinnot johtavat kandidaatin tutkintoon, joka on alempi yliopistossa suoritettava tutkinto. Kandidaatin tutkinnon laajuus on yleensä 180 opintopistettä (op) ja kesto kolme vuotta. Maisterin tutkinnon laajuus on yleensä 120 op ja kesto kaksi vuotta.

Poikkeuksena ovat psykologia, hammaslääketiede ja lääketiede. Psykologian maisterin tutkinnon laajuus on 150 op ja kesto 2,5 vuotta. Hammaslääketieteessä ja lääketieteessä suoritetaan yksiportainen tutkinto, jonka laajuus hammaslääketieteessä on 330 op ja kesto 5,5 vuotta, lääketieteessä 360 op ja kesto kuusi vuotta.

Kandidaattiopinnot koostuvat perus- ja aineopinnoista, kieli- ja viestintäopinnoista, sivuaineopinnoista sekä lopputyöstä. Kandidaatin tutkinnon jälkeen opiskelijat jatkavat maisteriopintoihin.

Maisteriopinnot muodostuvat yleensä syventävistä opinnoista, sivuaineopinnoista, pro gradu -työstä sekä kypsyysnäytteestä.

Voit hakea kandidaatti- ja maisteriopintoihin koulutustaustastasi riippuen joko yhteishaussa tai siirtohaussa. Lue lisää hakemisesta

Itä-Suomen yliopistossa voit suorittaa pelkästään kandidaatin tutkintoon johtavia opintoja farmaseutin ja lastentarhanopettajan koulutuksissa.

Linkit ohjelmien opintopolkutietoihin löytyvät Kaikki koulutukset -sivulta.