"Kaikkialla maailmassa on kysyntää englannin opetukselle"

Jenna Kosonen

Englannin kieli, viides vuosikurssi
Joensuun kampus
 

Miksi halusit opiskella juuri englannin kieltä?

Olen aina pitänyt kielistä ja varsinkin englannin kielestä. Kielentutkimus kiinnostaa; kielellä voi ilmaista niin paljon. Olen myös kiinnostunut opettamisesta ja koulutuksesta ylipäätään. Koulutus on yksi yhteiskunnan keskeisimmistä asioista ja olen kiinnostunut koulutuksesta järjestelmänä.

Mitä opiskelupaikan saaminen vaati?

Hyvää pääsykoetulosta. Lukiotaustani on erilainen kuin muilla, koska olen asunut ulkomailla. Olen kuitenkin käynyt koulua englanniksi, joten kielitaito oli jo valmiiksi keskivertoa paremmalla tasolla, eikä pääsykoe siis tuottanut vaikeuksia.

Millaista englannin kielen opiskelu on?

Englannin kielen opiskelu on monipuolista ja vaihtelevaa. Tutustumme kaikkiin kielen osa-alueisiin, joista voi sitten syventyä omiin mielenkiinnon kohteisiinsa. Ja englannin opiskeluhan on totta kai tosi kivaa!

Mikä on antoisinta ja rankinta opinnoissasi?

Antoisinta on ollut koko opiskelupolku; osaamiseni ja ymmärrykseni aiheista, joita olen opiskellut, on kasvanut, mutta tämän lisäksi ajatteluni on kehittynyt huomattavasti. Koen kasvaneeni ihmisenä ja jollain tasolla ehkä viisastuneenikin. Tämän lisäksi opintojen kautta olen tutustunut upeisiin ja mahtaviin ihmisiin!

Rankinta ovat olleet välillä hyvinkin pitkät päivät, etenkin opetusharjoittelujen aikaan yliopistolla tai normaalikoululla piti olla aamusta iltaan. Myös haastavat opintojaksot, jotka vaativat paljon töitä, tuntuvat joskus rankoilta.

Millaisia mahdollisuuksia opinnoissasi on kansainvälistymiseen?

Kansainvälisyyteen on erinomaiset mahdollisuudet ja siihen myös kannustetaan. Meille on tarjolla useita vaihtokohteita, joten ulkomaille on sitä kautta helppo lähteä. Kielten opintoihin myös kuuluu pakollisena kieliharjoittelu ulkomailla, eli kansainvälistyminen on jollain tasolla myös pakollista.

Yliopiston kautta on myös muita kansainvälistysmahdollisuuksia. Olin itse esimerkiksi kansainvälisten opiskelijoiden tuutorina kolmantena opiskeluvuotena ja sain sitä kautta useita uusia ulkomaalaisia ystäviä.

Kenelle suosittelet alaasi?

Suosittelen opetusalaa sosiaalisille ja reippaille ihmisille, joita kiinnostaa työskennellä etenkin lasten ja nuorten kanssa.

Mikä on unelmatyösi? Millaiset työnäkymät alallasi on?

En vielä tiedä, ehkä se löytyy sitten kun pääsen työelämään kunnolla. Pidän opettamisesta, joten kyllä englanninopettaja ainakin tällä hetkellä olisi yksi unelmatyövaihtoehdoista.

Englanninopettajalle löytyy varmasti töitä myös Suomen ulkopuolella, joten mahdollisuudet työskennellä Suomessa tai ulkomailla ovat hyvät. Itse olen kiinnostunut tulevaisuudessa lähtemään ulkomaille töihin ja uskon, että tutkinnollani löytyy sopivia työpaikkoja. Englannintaidon merkitys korostuu nykypäivänä, joten kaikkialla maailmassa on kysyntää englannin opetukselle.

Saatko opintojen aikana tuntumaa työelämään?

Itse olen päässyt jonkin verran sijaistamaan opintojen aikana ja saanut sitä kautta lisätuntumaa opettajan ammattiin. Opettajan sijaisuuksien hoitaminen on ollut erinomainen lisä, ja se on tukenut muun muassa opetusharjoitteluissa opittua ja koettua.

Millaiset puitteet Itä-Suomen yliopisto tarjoaa opiskelulle?

Erinomaiset. Parasta on mielestäni kattava ja laaja tarjonta opiskeltavista aineista sekä vapaa sivuaineoikeus. Opiskelen itse englannin, ranskan ja pedagogisten opintojen lisäksi kansantaloustiedettä ja teen joitain oikeustieteiden opintoja.

Oletko mukana ainejärjestösi tai ylioppilaskunnan toiminnassa?

Olen itse ollut ainejärjestöni hallituksessa mukana neljä vuotta, tänä vuonna puheenjohtajana. Ainejärjestötoiminnasta saa hyvää kokemusta yhdistystoiminnasta ja sitä kautta pääsee tutustumaan ihmisiin ja verkostoitumaan. Siitä saa myös hyvää kokemusta esimerkiksi tapahtumien järjestämisestä ja tiedottamisesta. Lisäksi se on kivaa ja tuo mukavaa vaihtelua opintoihin.

Millainen Joensuu on opiskelu- ja harrastuskaupunkina?

Joensuusta löytyy aikalailla kaikki tarvittava. Täällä on paljon tapahtumia ja sopivasti ihmisiä. Itse olen pitänyt Joensuusta kovasti, enkä ole kaivannut sellaisia palveluita, joita täällä ei olisi. Harrastan itse ratsastusta ja juoksua – ja molempia olen pystynyt täällä harrastamaan. Harrastustarjonta on mielestäni hyvin kattava ja kaikille löytyy varmasti mieluisaa tekemistä.

Millaiset muistot jäivät opiskelujen aloittamisesta? Oliko tuutoroinnista apua?

Opiskelujen alkaessa olin juuri palannut Suomeen usean vuoden ulkomailla asumisen jälkeen, joten minulla kesti hetken aikaa sopeutua taas tänne asumaan. Alkua helpotti kuitenkin se, että kaikki opiskelijat tulivat eripuolilta Suomea ja oli helppo tutustua muihin, koska alussa olimme hyvin tiiviisti kaikki yhdessä. Kavereita sai heti ja he ovat myös pysyneet.

Tuutoroinnista oli apua ja tuutoreilta sai vastaukset kaikkein tärkeimpiin kysymyksiin.

Missä näet itsesi 10 vuoden päästä?

En osaa miettiä tulevaisuutta vielä noin pitkälle! Joko opettajana tai jossain muussa opetukseen tai koulutukseen liittyvässä työssä.

Paras hetkesi UEFissa?

Jaa-a… Tähän on vaikeaa keksiä yhtä! Hyviä hetkiä on ollut monia. Parhaita kokemuksia ovat olleet muun muassa kv-tuutorointi ja ainejärjestötoiminta. Lisäksi mieleen on jäänyt opetusharjoitteluista ensimmäinen ryhmä, jota opetin ja joilta sain ihanaa palautetta.