Yhteishaun hakuajat 2017

Kevään yhteishaku alkaa 15.3.2017 ja päättyy 5.4.2017 klo 15.00.

Syksyn yhteishaku alkaa 6.9.2017 ja päättyy 20.9.2017 klo 15.00.

Syksyn 2017 yhteishaussa on mukana vain Julkisoikeuden (Joensuu) hakukohde, johon valitaan opiskelijoita ainoastaan aikaisempien korkeakouluopintojen perusteella kandidaatin ja maisterin tutkintoja suorittamaan. Muihin Itä-Suomen yliopiston hakukohteisiin ei ole syksyn 2017 yhteishaussa valintaa.

Yhteishaun ulkopuolisten erillishakujen hakuajat 2017

Kevät: 
Kevään siirtohaku: 2.–16.5.2017 klo 15.00 mennessä

Syksy: 
Syksyn siirtohaku: 2.–16.10.2017 klo 15.00 mennessä

Hakeminen sekä yhteishaussa että yhteishaun ulkopuolisissa hauissa tapahtuu sähköisesti osoitteessa Opintopolku.fi. Tutustu hakemisessa vaadittavien liitteiden toimittamisaikatauluun.

Huomioi hakemisessa

• Sinun kannattaa lähettää sähköinen hakemuksesi hyvissä ajoin, sillä viimeisinä hakupäivinä hakujärjestelmässä voi olla ruuhkaa. Lähetettyäsi sähköisen hakemuksen varmista, että saat siitä vahvistuksen ilmoittamaasi sähköpostiosoitteeseen. Säilytä saamasi viesti tai talleta lähettämäsi hakemus itsellesi pdf-muodossa.

• Hakijana olet aina itse vastuussa hakemuksesi perilletulosta.

• Hakijana sinun tulee itse huolehtia Postin kautta mahdollisesta osoitteenmuutoksestasi hakuajan päättymisen jälkeen. Yliopisto ei ole vastuussa siitä, jos sinulle lähettämämme posti, esimerkiksi hyväksymiskirje, ei tavoita sinua antamastasi osoitteesta.

Hakemuksen liitteiden toimittaminen

Itä-Suomen yliopiston yhteishaun hakukohteita koskevat hakukelpoisuus- ym. liitteet tulee toimittaa sähköpostilla osoitteeseen liitteet@teamplace.uef.fi.

Mikäli sinun ei ole mahdollista toimittaa liitteitä sähköisinä, voit lähettää ne paperikopioina osoitteeseen:

Itä-Suomen yliopisto  
Hakijapalvelut  
PL 1627  
70211 Kuopio

tai toimittaa käyntiosoitteeseen: Hakijapalvelut, Yliopistonranta 1 C, Canthia-rakennus, 2. kerros (Oppari)

Valtakunnallisissa yhteisvalinnoissa liitteiden toimitusosoite voi poiketa edellä mainitusta. Tällöin liitteiden toimittamisesta on ohje yhteisvalinnassa mukana olevien hakukohteiden valintaperusteissa sekä sähköisessä hakujärjestelmässä osoitteessa Opintopolku.fi.

Liitteiden toimittamisessa noudatetaan valtakunnallisia, korkeakoulujen yhdessä sopimia määräaikoja. Vaadituilla liitteillä tarkoitetaan pääsääntöisesti hakijoilta ennen valintoja vaadittuja liitteitä (todistuskopioita), jotka hakija on velvollinen toimittamaan korkeakouluun määräaikaan mennessä.

Jos olet suorittanut suomalaisen ylioppilastutkinnon vuonna 1990 tai sen jälkeen tai jos ylioppilastutkintosi valmistuu keväällä 2017, sinun ei tarvitse toimittaa siitä todistuskopiota, koska ylioppilastutkintotiedot saadaan valintajärjestelmään suoraan Opetushallituksen rekisteristä.

Ennen vuotta 1990 kirjoittaneiden ylioppilaiden on toimitettava kopio ylioppilastutkintotodistuksesta hakukelpoisuuden toteamista varten. Kansainvälisen ylioppilastutkinnon  (IB, EB, RP) suorittaneiden sekä vähintään 3-vuotisen ammatillisen tutkinnon suorittaneiden hakijoiden on myös toimitettava tutkintotodistuskopio hakemuksen liitteeksi.

5.4.2017 päättyvän kevään yhteishaun osalta vaaditut liitteet on toimitettava yliopistolle 20.4.2017 klo 15.00 mennessä.

Hakukeväänä valmistuvat hakijat, joilla ei hakuvaiheessa ole tutkintotodistusta mukaan lukien hakukeväänä valmistuvat IB- ja EB-hakijat, on toimitettava opintorekisteriote tai vastaava väliaikainen arviointi omasta oppilaitoksestaan 20.4.2017 mennessä. Sen lisäksi heille on seuraavat määräajat:

• Hakukeväänä 2017 oppilaitoksista valmistuvat ja keväällä 2017 opintonsa suorittavat toimittavat kopion tutkintotodistuksista ja suoritetuista opinnoista (suomalainen ammatillinen perustutkinto, ammatti- tai erikoisammattitutkinto, ammattikorkeakoulu- tai yliopistotutkinto, RP- tutkinto, opintorekisteriotteet, arvosanatodistukset, todistukset suoritetuista opinnoista jne.) yliopistolle 8.6.2017 klo 15.00 mennessä.

• IB- tai EB -tutkinnon suorittaneen on toimitettava lopulliset arvosanatiedot yliopistolle heti tutkintotodistuksen saatuaan, viimeistään 14.7.2017 klo 15.00 mennessä.

Syksyn yhteishaussa vaaditut liitteet on toimitettava 27.9.2017 klo 15.00 mennessä. Syksyllä tutkinnon suorittavat toimittavat kopiot tutkintotodistuksista ja suoritetuista opinnoista 11.10.2017 klo 15.00 mennessä.

Hyvä tietää

Liitä hakemukseen vain hakulomakkeessa ilmoitetut kopiot. Älä lähetä alkuperäisiä todistuksia, ellei hakulomakkeella ole jostakin tietystä todistuksesta näin erikseen mainittu. Kopion ei tarvitse olla virallisesti oikeaksi todistettu tai kahden henkilön oikeaksi todistama. Yliopisto ei palauta hakijalle hänen toimittamiaan kopioita.

Liitteet ovat aina hakukohdekohtaisia ja koskevat aina yhtä yhteishakua kerrallaan. Jos haet useammassa peräkkäisessä yhteishaussa, sinun tulee toimittaa joka kerralla vaaditut liitteet uudelleen.

Jos et toimita hakemuksen liitteeksi vaadittuja todistuksia määräaikaan mennessä, ei näihin todistuksiin perustuvia ansioita, kuten lisäpisteitä, oteta huomioon opiskelijavalinnassa.

Siirtohaun liitteet

Hakemuksen täydentäminen

Hakemuksen täydentäminen tapahtuu hallintolain 22 §:n mukaisesti.

Liitteiden on oltava perillä yliopiston ilmoittamaan määräaikaan mennessä. Hakukeväänä valmistuville  (suomalainen ammatillinen perustutkinto, ammatti- tai erikoisammattitutkinto tai ammattikorkeakoulututkinto, RP-tutkinto tai EB-tutkinto) on omat määräajat todistusten toimittamiseksi.

Jos hakija ei toimita liitteitä annetun määräajan tai hänelle mahdollisesti myönnetyn hakemuksen täydennysajan puitteissa, hänen hakemustaan ei huomioida valinnassa. Yliopisto ilmoittaa tällöin hakijalle hänen hakemuksensa huomioimatta jättämisestä.

Virheellisten tietojen antaminen

Hakija on vastuussa antamiensa tietojen oikeellisuudesta. Tietojen oikeellisuus tarkistetaan viimeistään opintojen alkaessa, jolloin sinua voidaan pyytää esittämään ne alkuperäiset todistukset, joihin valinta on perustunut. Virheellisten tai muuttuneiden tietojen antamisen seurauksena valintapisteytystä voidaan muuttaa vastaamaan oikeita tietoja ja opiskelupaikka peruuttaa.

Ehdollinen valinta

Hakukeväänä kansainvälisen ylioppilastutkinnon suorittaneiden hakijoiden (IB, EB) opiskelijavalinta on ehdollinen, kunnes yliopisto on tarkistanut hakukelpoisuuden lopullisesta tutkintotodistuksesta. 

Mikäli hakukeväänä IB- tai EB-tutkinnon suorittaneen lopullisia arvosanatietoja ei ole saatu 8.6.2017 klo 15.00 mennessä, voidaan nämä hakijat valita ehdollisesti (20.4.2017 mennessä toimitettujen) ennakkoarvioiden perusteella (predicted grades), ks. hakuoppaan s. 29 >> Hakuopas 2017. Hakijan tulee toimittaa todistus tutkinnon lopullisista arvosanoista viimeistään 14.7.2017 klo 15.00. Lähtöpisteet ja valintapäätös vahvistetaan lopullisten arvosanojen perusteella (ensikertalaiskiintiöt ja tasapistesäännöt huomioiden).

 Hakija on aina itse vastuussa antamiensa tietojen oikeellisuudesta. Jos esimerkiksi hakijan arvosanat muuttuvat ennakkoarvioinnista siten, että hakija nousee valitsematta jääneiden joukosta valittavien joukkoon, voidaan hakija valita opiskelijaksi asetetun opiskelijavalintakiintiön ulkopuolelta. Jos arvosanat muuttuvat niin, että hakija ei tulisikaan valituksi, peruutetaan opiskelupaikka. Hakijan antamien tietojen oikeellisuus tarkistetaan viimeistään opintojen alkaessa, jolloin valintapäätös ehdollisen valinnan osalta vahvistuu.