Filosofinen tiedekunta

Siirtohaku, Englannin kieli ja kulttuuri, Joensuu

Humanististen tieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri (3v+2v)

Valintamenettely
Englannin kielen ja kulttuurin siirtohaussa aloituspaikkojen määrä on viisi (5). Mikäli valintakriteerit täyttäviä hakijoita on enemmän kuin aloituspaikkoja, tehdään valinta englannin kielen opintomenestyksen perusteella.

Siirto-opiskelijana voidaan ottaa suomalaisessa yliopistossa opiskeleva kandidaattivaiheen opiskelija, jolla on voimassa oleva opiskeluoikeus.

Ollakseen siirtokelpoinen hakijan tulee olla suorittanut perusopintoja (25 op) vastaava määrä englannin kielen ja kulttuurin opintoja hakuajan päättymiseen mennessä.

Ammattikorkeakouluopiskelijaa ei voida ottaa siirto-opiskelijaksi, ei myöskään ulkomaisessa yliopistossa opiskelevaa.

Filosofisessa tiedekunnassa HuK- ja FM-tutkintoja suorittavat voivat hakea pääaineen vaihtoa englannin kieleen ja kulttuuriin vapaamuotoisella, tiedekunnalle osoitetulla hakemuksella ilman määräaikoja. Mikäli hakijan pääaine on englannin kieli ja kääntäminen, hän voi saada pääaineen vaihdon oppiaineen professorin puollon perusteella. Pääaineen vaihto edellyttää aktiivista opiskelua. Muista pääaineista hakevien edellytetään suorittaneen englannin kielen ja kulttuurin perusopinnot Itä-Suomen yliopistossa tai englannin kielen perusopinnot jossakin muussa suomalaisessa yliopistossa.

Hakukelpoisuuden perusteena olevat opintokokonaisuudet tulee olla suoritettuina hakuajan päättymiseen 16.5.2017 mennessä. Todistuskopiot ja/tai suoritusrekisteriotteet tulee toimittaa yliopiston hakijapalveluihin 30.5.2017 klo 15.00 mennessä.

Yhteystiedot:
Itä-Suomen yliopisto
Filosofinen tiedekunta
Humanistinen osasto
s-posti: hum.haku@uef.fi
puh. 029 445 2030
uef.fi/filtdk
hae.uef.fi
Opintopolku.fi

Siirtohaku, Englannin kieli ja kääntäminen, Joensuu

Humanististen tieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri

Valintamenettely
Englannin kielen ja kääntäminen siirtohaussa aloituspaikkojen määrä on viisi (5). Mikäli valintakriteerit täyttäviä hakijoita on enemmän kuin aloituspaikkoja, tehdään valinta englannin kielen opintomenestyksen perusteella.

Siirto-opiskelijana voidaan ottaa suomalaisessa yliopistossa opiskeleva kandidaattivaiheen opiskelija, jolla on voimassa oleva opiskeluoikeus.

Ollakseen siirtokelpoinen hakijan tulee olla suorittanut perusopintoja (25 op) vastaava määrä englannin kielen ja kääntämisen opintoja hakuajan päättymiseen mennessä.

Ammattikorkeakouluopiskelijaa ei voida ottaa siirto-opiskelijaksi, ei myöskään ulkomaisessa yliopistossa opiskelevaa.

Filosofisessa tiedekunnassa HuK- ja FM-tutkintoja suorittavat voivat hakea pääaineen vaihtoa englannin kieleen ja kääntämiseen vapaamuotoisella, tiedekunnalle osoitetulla hakemuksella ilman määräaikoja. Mikäli hakijan pääaine on englannin kieli ja kulttuuri, hän voi saada pääaineen vaihdon oppiaineen professorin puollon perusteella. Pääaineen vaihto edellyttää aktiivista opiskelua. Muista pääaineista hakevien edellytetään suorittaneen englannin kielen ja kääntämisen perusopinnot Itä-Suomen yliopistossa tai englannin kielen perusopinnot jossakin muussa suomalaisessa yliopistossa.

Hakukelpoisuuden perusteena olevat opintokokonaisuudet tulee olla suoritettuina hakuajan päättymiseen 16.5.2017 mennessä. Todistuskopiot ja/tai suoritusrekisteriotteet tulee toimittaa yliopiston hakijapalveluihin 30.5.2017 klo 15.00 mennessä.

Yhteystiedot
Itä-Suomen yliopisto
Filosofinen tiedekunta
Humanistinen osasto
s-posti: hum.haku@uef.fi
puh. 029 445 2030
uef.fi/filtdk
hae.uef.fi
Opintopolku.fi

Siirtohaku, Kulttuurintutkimus, Joensuu

Humanististen tieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri (3v+2v)

Valintamenettely
Kulttuurintutkimuksen siirtohaussa aloituspaikkojen määrä on viisi (5). Mikäli valintakriteerit täyttäviä hakijoita on enemmän kuin aloituspaikkoja, tehdään valinta valintaperusteena olevan oppiaineen opintomenestyksen perusteella.

Siirto-opiskelijana voidaan ottaa suomalaisessa yliopistossa opiskeleva kandidaattivaiheen opiskelija, jolla
on voimassa oleva opiskeluoikeus.

Mikäli hakija haluaa siirto-opiskelijana siirtyä opiskelemaan kulttuurintutkimuksen koulutusohjelmaan pääaineena mediakulttuuri ja viestintä, menettely on seuraava: Siirtoa hakeva tekee hakemuksensa kulttuurintutkimuksen koulutusohjelmaan. Sen lisäksi hakijan tulee erikseen hakea mediakulttuuri ja viestintä -oppiaineen aineopintojen opinto-oikeutta, koska oppiaineessa on aineopintoihin erillinen haku. Haku tapahtuu elokuussa ja vuosittain valitaan 15 opiskelijaa. Hakijan aikaisemmin suorittamien opintojen vastaavuus mediakulttuuri ja viestintä -oppiaineessa tarkistetaan erikseen.

Lisätietoja yliopistonlehtori Johanna Uotiselta, sähköposti johanna.uotinen@uef.fi ja
uef.fi/web/hum/mediakulttuuri-ja-viestinta.

Ollakseen siirtokelpoinen hakijan tulee olla suorittanut perusopintoja (25 op) vastaava määrä hakuperusteena olevan oppiaineen opintoja hakuajan päättymiseen mennessä.

Ammattikorkeakouluopiskelijaa ei voida ottaa siirto-opiskelijaksi, ei myöskään ulkomaisessa yliopistossa
opiskelevaa.

Filosofisessa tiedekunnassa HuK- ja FM-tutkintoja suorittavat voivat hakea pääaineen vaihtoa kulttuurintutkimuksen koulutusohjelmaan vapaamuotoisella, tiedekunnalle osoitetulla hakemuksella ilman määräaikoja. Hakijan edellytetään suorittaneen jonkin kulttuurintutkimuksen koulutusohjelman oppiaineen perusopinnot.

Mikäli hakija haluaa pääaineekseen mediakulttuuri ja viestintä -oppiaineen, hänen tulee erikseen hakea
oppiaineen aineopintojen opinto-oikeutta. Lisätietoja yliopistonlehtori Johanna Uotiselta, sähköposti johanna.uotinen@uef.fi ja uef.fi/web/hum/mediakulttuuri-ja-viestinta.

Yliopiston sisäisiä siirtoja sekä pääaineen vaihtamista koskevat menettelyt ja ohjeistus on julkaistu yliopiston verkkosivulla hae.uef.fi/siirto-opiskelijat.

Hakukelpoisuuden perusteena olevat opintokokonaisuudet tulee olla suoritettuina hakuajan päättymiseen
16.5.2017 mennessä. Todistuskopiot ja/tai suoritusrekisteriotteet tulee toimittaa yliopiston hakijapalveluihin 30.5.2017 klo 15.00 mennessä.

Yhteystiedot
Itä-Suomen yliopisto
Filosofinen tiedekunta
Humanistinen osasto
s-posti: hum.haku@uef.fi
puh. 029 445 2030
uef.fi/fi/uef/filo
hae.uef.fi

Siirtohaku, Ruotsin kieli, Joensuu

Humanististen tieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri (3v+2v)

Valintamenettely
Ruotsin kielen siirtohaussa aloituspaikkojen määrä on viisi (5). Mikäli valintakriteerit täyttäviä hakijoita on enemmän kuin aloituspaikkoja, tehdään valinta ruotsin kielen opintomenestyksen perusteella.

Siirto-opiskelijana voidaan ottaa suomalaisessa yliopistossa opiskeleva kandidaattivaiheen opiskelija, jolla on voimassa oleva opiskeluoikeus.

Ollakseen siirtokelpoinen hakijan tulee olla suorittanut perusopintoja (25 op) vastaava määrä ruotsin kie-len opintoja hakuajan päättymiseen mennessä.

Ammattikorkeakouluopiskelijaa ei voida ottaa siirto-opiskelijaksi, ei myöskään ulkomaisessa yliopistossa opiskelevaa.

Filosofisessa tiedekunnassa HuK- ja FM-tutkintoja suorittavat voivat hakea pääaineen vaihtoa ruotsin kieleen vapaamuotoisella, tiedekunnalle osoitetulla hakemuksella ilman määräaikoja. Hakijan edellytetään suorittaneen ruotsin kielen perusopinnot. Yliopiston sisäisiä siirtoja sekä pääaineen vaihtamista koskevat menettelyt ja ohjeistus on julkaistu yliopiston verkkosivulla hae.uef.fi/siirto-opiskelijat.

Hakukelpoisuuden perusteena olevat opintokokonaisuudet tulee olla suoritettuina hakuajan päättymiseen 16.5.2017 mennessä. Todistuskopiot ja/tai suoritusrekisteriotteet tulee toimittaa yliopiston hakijapalveluihin 30.5.2017 klo 15.00 mennessä.

Yhteystiedot
Itä-Suomen yliopisto
Filosofinen tiedekunta
Humanistinen osasto
s-posti: hum.haku@uef.fi
puh. 029 445 2030
uef.fi/filtdk
hae.uef.fi
Opintopolku.fi

Siirtohaku, Suomen kieli ja kirjallisuus, Joensuu

Humanististen tieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri (3v+2v)

Valintamenettely
Suomen kielen ja kirjallisuuden siirtohaussa aloituspaikkojen määrä on viisi (5). Mikäli valintakriteerit täyttäviä hakijoita on enemmän kuin aloituspaikkoja, tehdään valinta hakuperusteena olevan oppiaineen opintomenestyksen perusteella.

Siirto-opiskelijana voidaan ottaa suomalaisessa yliopistossa opiskeleva kandidaattivaiheen opiskelija, jolla on voimassa oleva opiskeluoikeus.

Ollakseen siirtokelpoinen hakijan tulee olla suorittanut perusopintoja (25 op) vastaava määrä suomen kielen tai kirjallisuuden opintoja hakuajan päättymiseen mennessä. Hyväksytyn siirto-opiskelijan pääaine määräytyy sen perusteella, minkä oppiaineen suorituksiin valinta perustuu. Mikäli hakija saa opinto-oikeuden pääaineena kirjallisuus, hänellä ei automaattisesti ole sivuaineoikeutta suomenkieleen. Halutessaan hän voi hakea sitä sivuainevalintaperusteiden mukaisesti.

Ammattikorkeakouluopiskelijaa ei voida ottaa siirto-opiskelijaksi, ei myöskään ulkomaisessa yliopistossa opiskelevaa.

Filosofisessa tiedekunnassa HuK- ja FM-tutkintoja suorittavat voivat hakea pääaineen vaihtoa suomen kieleen tai kirjallisuuteen vapaamuotoisella, tiedekunnalle osoitetulla hakemuksella ilman määräaikoja. Hakijan edellytetään suorittaneen sen oppiaineen (suomen kieli tai kirjallisuus) perusopinnot, jonka hän haluaa vaihtaa pääaineekseen. Yliopiston sisäisiä siirtoja sekä pääaineen vaihtamista koskevat menettelyt ja ohjeistus on julkaistu yliopiston verkkosivulla hae.uef.fi/siirto-opiskelijat.

Hakukelpoisuuden perusteena olevat opintokokonaisuudet tulee olla suoritettuina hakuajan päättymiseen 16.5.2017 mennessä. Todistuskopiot ja/tai suoritusrekisteriotteet tulee toimittaa yliopiston hakijapalveluihin 30.5.2017 klo 15.00 mennessä.

Yhteystiedot
Itä-Suomen yliopisto
Filosofinen tiedekunta
Humanistinen osasto
s-posti: hum.haku@uef.fi
puh. 029 445 2030
uef.fi/filtdk
hae.uef.fi
Opintopolku.fi

Siirtohaku, Venäjän kieli, Joensuu

Humanististen tieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri (3v+2v)

Valintamenettely
Venäjän kielen siirtohaussa aloituspaikkojen määrä on viisi (5). Mikäli valintakriteerit täyttäviä hakijoita on enemmän kuin aloituspaikkoja, tehdään valinta venäjän kielen opintomenestyksen perusteella.

Siirto-opiskelijana voidaan ottaa suomalaisessa yliopistossa opiskeleva kandidaattivaiheen opiskelija, jolla on voimassa oleva opiskeluoikeus.

Ollakseen siirtokelpoinen hakijan tulee olla suorittanut perusopintoja (25 op) vastaava määrä venäjän kielen opintoja hakuajan päättymiseen mennessä.

Ammattikorkeakouluopiskelijaa ei voida ottaa siirto-opiskelijaksi, ei myöskään ulkomaisessa yliopistossa opiskelevaa.

Filosofisessa tiedekunnassa HuK- ja FM-tutkintoja suorittavat voivat hakea pääaineen vaihtoa venäjän kieleen vapaamuotoisella, tiedekunnalle osoitetulla hakemuksella ilman määräaikoja. Hakijan edellytetään suorittaneen venäjän kielen perusopinnot. Yliopiston sisäisiä siirtoja sekä pääaineen vaihtamista koskevat menettelyt ja ohjeistus on julkaistu yliopiston verkkosivulla hae.uef.fi/siirto-opiskelijat.

Hakukelpoisuuden perusteena olevat opintokokonaisuudet tulee olla suoritettuina hakuajan päättymiseen 16.5.2017 mennessä. Todistuskopiot ja/tai suoritusrekisteriotteet tulee toimittaa yliopiston hakijapalveluihin 30.5.2017 klo 15.00 mennessä.

Yhteystiedot
Itä-Suomen yliopisto
Filosofinen tiedekunta
Humanistinen osasto
s-posti: hum.haku@)uef.fi
puh. 029 445 2030
uef.fi/filtdk
hae.uef.fi
Opintopolku.fi

Siirtohaku, Erityisopettaja, Joensuu

Kasvatustieteen kandidaatti ja kasvatustieteen maisteri (3v+2v)

Valintamenettely
Siirtohaussa erityisopettajien koulutukseen aloituspaikkoja on viisi (5). Kandidaattivaiheen opintoja suorittavalla hakijalla on oltava toisessa yliopistossa valintakokeen kautta myönnetty opiskeluoikeus KK- ja KM -tutkintoihin johtavassa vastaavassa erityisopettajakelpoisuuden tuottavassa koulutuksessa. Lisäksi hakijalta edellytetään suoritetut erityispedagogiikan perus- ja aineopinnot (60 op) sekä perusopetuksessa opetettavien aineiden ja aihekokonaisuuksien monialaiset opinnot (60 op). Hakukelpoisuuden tuottavat opinnot on oltava suoritettuna viimeistään 16.5.2017.

Hakemuksen liitteet
Hakemuksen liitteet (hakukelpoisuuden osoittavat todistusjäljennökset tai opintorekisteriotteet) lähetetään skannattuina sähköpostin liitetiedostoina viimeistään 30.5.2017 klo 15.00 osoitteeseen erped.haku@uef.fi. Mikäli opintoja on suoritettu ulkomailla, liitetään mukaan myös Opetushallituksen tai suomalaisen yliopiston antama vastaavuustodistus. Jos hakija ei ole toimittanut hakemuksessa mainittuja liitteitä määräaikaan mennessä, ei hakijan hakemusta käsitellä opiskelijavalinnassa Liitteet tarkistetaan alkuperäisistä opintojen alussa.

Yhteystiedot
Itä-Suomen yliopisto
Filosofinen tiedekunta
Kasvatustieteiden ja psykologian osasto
Erityispedagogiikka
s-posti: erped.haku@uef.fi
puh. 029 445 2048, 029 445 2041
uef.fi/web/kapsy
hae.uef.fi
Opintopolku.fi

Siirtohaku, Kasvatustiede ja aikuiskasvatustiede, Joensuu

Kasvatustieteen kandidaatti ja kasvatustieteen maisteri (3v+2v)

Valintamenettely
Valitaan 7 opiskelijaa. Voidakseen tulla hyväksytyksi siirtohaussa, kandidaattivaiheen opintoja suorittavalla hakijalla on oltava vastaavan tasoinen jonkin oppiaineen opinto-oikeus tai opinto-oikeus vastaaviin opintoihin joko Itä-Suomen yliopistossa tai muussa yliopistossa. Opiskelijaksi voidaan hyväksyä opiskelija, joka on suorittanut kasvatustieteen ja/tai aikuiskasvatustieteen perusopinnot (25 op/15 ov) vähintään arvosanalla hyvä (3/5) sekä sen lisäksi vähintään yhden muun yliopistotasoisen perusopintokokonaisuuden (25 op/15 ov).

Mikäli kriteerit täyttäviä siirtohakijoita on enemmän kuin aloituspaikkoja, hakijat asetetaan järjestykseen yliopisto-opintojen opintopistemäärän perusteella. Varasijoille asetetaan loput valinnan perusteiden mukaisesti kelpoiset hakijat.

Opiskelija valitsee pääaineensa (kasvatus- tai aikuiskasvatustiede) opinto-oikeuden saatuaan.

Hakemuksen liitteet
Kasvatustieteen tai aikuiskasvatustieteen perusopinnoista sekä muista suoritetuista opintokokonaisuuksista tulee olla kokonaisuusmerkinnät opintorekisterissä 16.5.2017. Hakemuksen liitteenä hakijan on toimitettava selvitys opiskelupaikasta ja tutkinnoista/opinnoista. Hakemuksen liitteet, eli todistuskopio ja/tai opintosuoritusrekisteriote toimitetaan skannattuina sähköpostin liitetiedostoina osoitteeseen kasvaik.haku(at)uef.fi viimeistään 30.5.2017 klo 15.00.

Huom! Mikäli hakija ei ole toimittanut hakemuksessa mainittuja liitteitä määräaikaan mennessä, ei hakijan hakemusta käsitellä opiskelijavalinnassa. Opiskelijaksi hyväksytyn hakijan liitteet tarkistetaan alkuperäisistä todistuksista opintojen alkaessa.

Yhteystiedot
Itä-Suomen yliopisto
Filosofinen tiedekunta
Kasvatustieteiden ja psykologian osasto/
Kasvatustieteen ja aikuiskasvatustieteen asiantuntijakoulutus
s-posti: kasvaik.haku@uef.fi
puh. 029 44 52046
uef.fi/filtdk
hae.uef.fi
Opintopolku.fi

Siirtohaku Psykologia, Joensuu

Psykologian kandidaatti ja psykologian maisteri (3v+2,5v)

Valintamenettely

Valitaan viisi (5) hakijaa. Toisessa suomalaisessa yliopistossa psykologian kandidaatin ja maisterin opintoihin hyväksytty opiskelija, joka on suorittanut psykologian perusopinnot, voidaan ottaa hakemuksesta siirto-opiskelijana suorittamaan psykologian kandidaatin ja maisterin tutkintoa Itä-Suomen yliopistoon. Mikäli valintakriteerit täyttäviä hakijoita on enemmän kuin aloituspaikkoja, tehdään valinta opintomenestyksen (psykologian perusopintojen opintopisteillä painotettu keskiarvo) perusteella.

Hakemukseen on liitettävä opintosuoritusrekisteriotteet suoritetuista opinnoista. Opintokokonaisuuksista tulee olla kokonaisuusmerkinnät opintorekisterissä viimeistään 16.5.2017, hakulomakkeen täydentävät liitteet tulee olla perillä viimeistään  30.5.2017. Hakemuksen liitteet on toimitettava skannattuina sähköpostin liitetiedostona osoitteeseen psyka.haku(at)uef.fi.


Yhteystiedot
Itä-Suomen yliopisto
Filosofinen tiedekunta
Kasvatustieteiden ja psykologian osasto
Psykologian koulutus
PL 111, 80101 Joensuu
s-posti: psyka.haku(at)uef.fi
puh. 050 5503857
uef.fi /filtdk/kapsy   
hae.uef.fi
Opintopolku.fi

Siirtohaku, Kotitalousopettaja, Savonlinna

Kasvatustieteen kandidaatti ja kasvatustieteen maisteri (3v+2v)

Valintamenettely
Kotitalousopettajan siirtohaussa aloituspaikkojen määrä on kolme (3). Hakija, jolla on voimassa oleva opinto-oikeus kandidaatin tutkintoon toisen yliopiston vastaavassa koulutuksessa ja hakija, joka on harjoittanut toisessa yliopistossa vastaavia opintoja vähintään kaksi vuotta, voidaan hyväksyä siirto-opiskelijana hakemuksesta ilman valintakoetta samoihin tai vastaaviin opintoihin. Hakijalta edellytetään suoritetuiksi pääaineen perusopinnot (25 op/15 ov). Mikäli hakuedellytyksen täyttäviä hakijoita on enemmän kuin aloituspaikkoja, valintakriteerinä käytetään pääaineen perusopintojen arvosanaa.

Hakemukseen on liitettävä todistus opinto-oikeudesta sekä opintosuoritusrekisteriotteet suoritetuista opinnoista. Opintokokonaisuuksista tulee olla kokonaisuusmerkinnät opintorekisterissä viimeistään 16.5.2017, hakulomakkeen täydentävät liitteet tulee olla perillä viimeistään 30.5.2017 klo 15.00. Hakemuksen liitteet on toimitettava skannattuina sähköpostin liitetiedostona osoitteeseen sln.haku@uef.fi.

Yhteystiedot
Itä-Suomen yliopisto
Filosofinen tiedekunta
Soveltavan kasvatustieteen ja opettajankoulutuksen
osasto/Kotitalousopettajakoulutus
Hallintopalvelukeskus, PL 86, 57101 Savonlinna
s-posti: sln.haku@uef.fi
puh. 029 445 2798, 029 445 2044
uef.fi/web/skope
hae.uef.fi
Opintopolku.fi

Siirtohaku, Käsityönopettaja, Savonlinna

Kasvatustieteen kandidaatti ja kasvatustieteen maisteri (3v+2v)

Valintamenettely
Käsityönopettajan siirtohaussa aloituspaikkojen määrä on kolme (3). Hakija, jolla on voimassa oleva opinto-oikeus kandidaatin tutkintoon toisen yliopiston vastaavassa koulutuksessa ja hakija, joka on harjoittanut toisessa yliopistossa vastaavia opintoja vähintään kaksi vuotta, voidaan hyväksyä siirto-opiskelijana hakemuksesta ilman valintakoetta samoihin tai vastaaviin opintoihin. Hakijalta edellytetään suoritetuiksi pääaineen perusopinnot (25 op/15 ov). Mikäli hakuedellytyksen täyttäviä hakijoita on enemmän kuin aloituspaikkoja, valintakriteerinä käytetään pääaineen perusopintojen arvosanaa.

Hakemukseen on liitettävä todistus opinto-oikeudesta sekä opintosuoritusrekisteriotteet suoritetuista opinnoista. Opintokokonaisuuksista tulee olla kokonaisuusmerkinnät opintorekisterissä viimeistään 16.5.2017, hakulomakkeen täydentävät liitteet tulee olla perillä viimeistään 30.5.2017 klo 15.00. Hakemuksen liitteet on toimitettava skannattuina sähköpostin liitetiedostona osoitteeseen sln.haku@uef.fi.

Yhteystiedot
Itä-Suomen yliopisto
Filosofinen tiedekunta
Soveltavan kasvatustieteen ja opettajankoulutuksen
osasto/Käsityönopettajakoulutus
Hallintopalvelukeskus, PL 86, 57101 Savonlinna
s-posti: sln.haku@uef.fi
puh. 029 445 2798, 029 445 2044
uef.fi/web/skope
hae.uef.fi
Opintopolku.fi

Siirtohaku, Lastentarhanopettaja, Savonlinna

Kasvatustieteen kandidaatti (3v)

Valintamenettely
Lastentarhanopettajakoulutuksen siirtohaussa aloituspaikkojen määrä on viisi (5).

Hakija, jolla on toisessa suomalaisessa yliopistossa opinto-oikeus kasvatustieteen kandidaatin tutkintoon johtavassa vastaavassa lastentarhanopettajakelpoisuuden tuottavassa koulutuksessa, voidaan hyväksyä siirto-opiskelijana hakemuksesta ilman valintakoetta samoihin tai vastaaviin opintoihin.

Hakijalta edellytetään suoritetuksi vähintään yhden vuoden vastaavia opintoja toisessa yliopistossa.  Hakijat valitaan suoritettujen opintopisteiden määrän mukaan.

Hakemukseen on liitettävä todistus opinto-oikeudesta sekä opintosuoritusrekisteriotteet suoritetuista opinnoista. Opintosuoritusten tulee olla opintorekisterissä viimeistään 16.5.2017, hakulomakkeen täydentävät liitteet tulee olla perillä viimeistään 30.5.2017 klo 15.00. Hakemuksen liitteet on toimitettava skannattuina sähköpostin liitetiedostona osoitteeseen sln.haku@uef.fi.

Yhteystiedot
Itä-Suomen yliopisto
Filosofinen tiedekunta
Soveltavan kasvatustieteen ja opettajankoulutuksen
osasto/Lastentarhanopettajakoulutus
Hallintopalvelukeskus, PL 86, 57101 Savonlinna
s-posti: sln.haku@uef.fi
puh. 029 445 2044, 029 445 2798
uef.fi/web/skope
hae.uef.fi
Opintopolku.fi

Siirtohaku, Luokanopettaja, Joensuu
Siirtohaku, Luokanopettaja, Savonlinna

Kasvatustieteen kandidaatti ja kasvatustieteen maisteri (3v+2v)

Valintamenettely
Luokanopettajakoulutuksen siirtohaussa aloituspaikkojen määrä on Joensuussa kahdeksan (8) ja Savonlinnassa kahdeksan (8).

Siirto-opiskelijana voidaan ottaa suomalaisessa yliopistossa tai Itä-Suomen yliopiston toisella kampuksella opiskeleva opiskelija, jolla on voimassaoleva opinto-oikeus kasvatustieteen kandidaatin tutkintoon luokanopettajakoulutuksessa. Jos haluat siirtyä maisteriopintojen aikana, voit hakea yhteishaussa aiemmin suorittamasi kandidaatin tutkinnon perusteella hakukohteeseen Maisterihaku, Luokanopettaja, Joensuu/Savonlinna.

Hakijalta edellytetään suoritetuiksi kasvatustieteen perusopinnot (25 op/15 ov) hakuajan päättymiseen mennessä. Mikäli hakuedellytyksen täyttäviä hakijoita on enemmän kuin aloituspaikkoja, valintakriteerinä käytetään kasvatustieteen perusopintojen arvosanaa.

Hakemukseen on liitettävä todistus opinto-oikeudesta sekä opintosuoritusrekisteriotteet suoritetuista opinnoista. Opintokokonaisuuksista tulee olla kokonaisuusmerkinnät opintorekisterissä viimeistään 16.5.2017, hakulomakkeen täydentävät liitteet tulee olla perillä viimeistään 30.5.2017 klo 15.00. Hakemuksen liitteet on toimitettava skannattuina sähköpostin liitetiedostona osoitteeseen lokojns.haku@uef.fi (Joensuun hakevat) ja sln.haku@uef.fi (Savonlinnaan hakevat).

Yhteystiedot
Itä-Suomen yliopisto
Filosofinen tiedekunta
Soveltavan kasvatustieteen ja opettajankoulutuksen osasto
s-posti, Joensuu: lokojns.haku@uef.fi
s-posti, Savonlinna: sln.haku@uef.fi
puh., Joensuu: 029 44 52037, 029 44 52049
puh. Savonlinna: 029 445 2044, 029 445 2798
uef.fi/web/skope
hae.uef.fi
Opintopolku.fi

Siirtohaku, Läntinen teologia, kirkko ja uskonnolliset yhteisöt sekä kulttuuri, Joensuu

Teologian kandidaatti ja maisteri (3 v + 2 v)

Valintamenettely
Koulutukseen hyväksyttävien valintajärjestys on alla olevan taulukon mukainen.

Siirtohaku, Läntinen teologia, kirkko ja uskonnolliset yhteisöt sekä kulttuuri, Joensuu

 

Opinto-oikeus:

Teologian kandidaatti ja teologian maisteri

Jono

Valittavat

10

Tasapisteissä ratkaisee

 1. Kandidaattivaiheen opiskelija toisessa suomalaisessa yliopistossa

 5

 1. Teologian opintojen painotettu keskiarvo
 2. Soveltuvien opintojen määrä
 1. Kandidaattivaiheen opiskelija Itä-Suomen yliopistossa (opinto-oikeus muu kuin TK ja TM)

5

 1. Teologian opintojen painotettu keskiarvo
 2. Soveltuvien opintojen määrä
 1. Kandidaattivaiheen opiskelija Itä-Suomen yliopistossa (opinto-oikeus TK ja TM, ortodoksinen teologia)

Ilman

kiintiötä

 

 

1)    Toisesta suomalaisesta yliopistosta voidaan siirto-opiskelijaksi valita enintään viisi (5) kandidaattivaiheen opiskelijaa. Hakijan tulee olla suorittanut enintään kymmenen vuotta aikaisemmin yleisen teologian perusopinnot (25 op) tai vastaavat teologian yliopisto-opinnot vähintään arvosanalla hyvät tiedot tai 3/5.

2)    Itä-Suomen yliopistosta voidaan siirto-opiskelijaksi valita enintään viisi (5) kandidaattivaiheen opiskelijaa, joilla on muu kuin TK- ja TM -opinto-oikeus. Hakijan tulee olla suorittanut enintään kymmenen vuotta aikaisemmin yleisen teologian perusopinnot (25 op) tai vastaavat teologian yliopisto-opinnot vähintään arvosanalla hyvät tiedot tai 3/5.

3)    Itä-Suomen yliopisto voidaan ilman kiintiötä valita kandidaattivaiheen opiskelija, jolla on ortodoksisen teologian koulutusohjelmassa TK- ja TM -opinto-oikeus. Hakijan tulee olla suorittanut enintään kymmenen vuotta aikaisemmin yleisen teologian perusopinnot (25 op) tai vastaavat teologian yliopisto-opinnot vähintään arvosanalla hyvät tiedot tai 3/5.

Mikäli valintakriteerit täyttäviä hakijoita on enemmän kuin aloituspaikkoja, valinta suoritetaan ensisijaisesti vaadittujen teologian opintojen painotetun keskiarvon perusteella ja toissijaisesti TK- ja TM-tutkintoon soveltuvien opintojen määrän perusteella.

Hakemuksen liitteet
Hakemukseen on liitettävä opintosuoritusote sekä opiskelutodistus. Hakemuksen liitteet toimitetaan skannattuina sähköpostin liitetiedostona osoitteeseen liitteet@teamplace.uef.fi.  Liitteitä ei tässä vaiheessa tarvitse todistaa oikeiksi. Liitteiden tulee olla perillä viimeistään 30.5.2017 klo 15.00. Hakukeväänä valmistuviin opintoihin perustuvien liitteiden tulee olla perillä viimeistään 8.6.2017 klo 15.00.

Läntisen teologian koulutusohjelman sisällä suuntautumisvaihtoehdon tai opinto-oikeuden muutosta hakevat siirto-opiskelijat eivät hae siirtoa Opintopolku.fi-palvelussa vaan osaston verkkosivuilta löytyvien ohjeiden mukaisesti.

Yhteystiedot:
Itä-Suomen yliopisto
Filosofinen tiedekunta
Teologian osasto
p. 0294 45 2030 tai 0294 45 2029
käyntiosoite: Yliopistokatu 4, 80100 JOENSUU

 
Siirtohaku, Läntinen teologia, opetusala, Joensuu

Teologian kandidaatti ja maisteri (3 v + 2 v)

Valintamenettely
Koulutukseen hyväksyttävien valintajärjestys on alla olevan taulukon mukainen.

 

Siirtohaku, Läntinen teologia, opetusala, Joensuu

 

Opinto-oikeus:

Teologian kandidaatti ja teologian maisteri

Jono

Valittavat

1

Tasapisteissä ratkaisee

Kandidaattivaiheen opiskelija Itä-Suomen yliopistossa (opinto-oikeus muu kuin TK ja TM, läntinen teologia)

1

1. Teologian opintojen painotettu keskiarvo

 

2. Soveltuvien opintojen määrä

 

Siirto-opiskelijaksi voidaan valita yksi (1) Itä-Suomen yliopiston kandidaattivaiheen opiskelija, jolla on muu kuin TK- ja TM -opinto-oikeus tai jolla on ortodoksisen teologian TK- ja TM -opinto-oikeus.  Hakijan tulee olla suorittanut enintään kymmenen vuotta aikaisemmin yleisen teologian perusopinnot (25 op) tai vas-taavat teologian yliopisto-opinnot vähintään arvosanalla hyvät tiedot tai 3/5.  Hakijalla täytyy myös olla voimassa oleva opinto-oikeus aineenopettajan pedagogisiin opintoihin tai aineenopettajan pedagogiset opinnot suoritettuina.

Mikäli valintakriteerit täyttäviä hakijoita on enemmän kuin aloituspaikkoja, valinta suoritetaan ensisijaisesti vaadittujen teologian opintojen painotetun keskiarvon perusteella ja toissijaisesti TK ja TM-tutkintoon soveltuvien opintojen määrän perusteella.

Hakemuksen liitteet
Hakemukseen on liitettävä opintosuoritusote sekä opiskelutodistus. Hakemuksen liitteet toimitetaan skannattuina sähköpostin liitetiedostona osoitteeseen liitteet@teamplace.uef.fi.  Liitteitä ei tässä vaiheessa tarvitse todistaa oikeiksi. Liitteiden tulee olla perillä viimeistään 30.5.2017 klo 15.00. Hakukeväänä valmistuviin opintoihin perustuvien liitteiden tulee olla perillä viimeistään 8.6.2017 klo 15.00.

Läntisen teologian koulutusohjelman sisällä suuntautumisvaihtoehdon tai opinto-oikeuden muutosta hakevat siirto-opiskelijat eivät hae siirtoa Opintopolku.fi-palvelussa vaan osaston verkkosivuilta löytyvien ohjeiden mukaisesti.

Yhteystiedot
Itä-Suomen yliopisto
Filosofinen tiedekunta
Teologian osasto
p. 0294 45 2030 tai 0294 45 2029
käyntiosoite: Yliopistokatu 4, 80100 JOENSUU


Siirtohaku, Ortodoksinen teologia, kirkko ja kulttuuri, Joensuu

Teologian kandidaatti ja maisteri (3 v + 2 v)

Valintamenettely
Koulutukseen hyväksyttävien valintajärjestys on alla olevan taulukon mukainen.

Siirtohaku, Ortodoksinen teologia, kirkko ja kulttuuri, Joensuu

 

Opinto-oikeus:

Teologian kandidaatti ja teologian maisteri

Jono

Valittavat

4

Tasapisteissä ratkaisee

 1. Kandidaattivaiheen opiskelija toisessa suomalaisessa yliopistossa

2

 1. Teologian opintojen painotettu keskiarvo
 2. Soveltuvien opintojen määrä
 1. Kandidaattivaiheen opiskelija Itä-Suomen yliopistossa (opinto-oikeus muu kuin TK ja TM, ortodoksinen teologia)

2

 1. Teologian opintojen keskiarvo
 2. Soveltuvien opintojen määrä
 1. Kandidaattivaiheen opiskelija Itä-Suomen yliopistossa (opinto-oikeus TK ja TM, ortodoksinen teologia)

Ilman
kiintiötä

 

1)    Toisesta suomalaisesta yliopistosta voidaan siirto-opiskelijaksi valita enintään kaksi (2) kandidaattivaiheen opiskelijaa. Hakijan tulee olla suorittanut enintään kymmenen vuotta aikaisemmin ortodoksisen teologian perusopinnot (25 op) tai vastaavat ortodoksisen teologian yliopisto-opinnot vähintään arvosanalla hyvät tiedot tai 3/5.

2)    Itä-Suomen yliopistosta voidaan siirto-opiskelijaksi valita enintään kaksi (2) kandidaattivaiheen opiskelijaa, joilla on muu kuin TK- ja TM -opinto-oikeus.  Hakijan tulee olla suorittanut enintään kymmenen vuotta aikaisemmin ortodoksisen teologian perusopinnot (25 op) tai vastaavat ortodoksisen teologian yliopisto-opinnot vähintään arvosanalla hyvät tiedot tai 3/5.

3)    Itä-Suomen yliopistosta voidaan ilman kiintiötä valita kandidaattivaiheen opiskelija, jolla on läntisen teologian koulutusohjelmassa TK- ja TM -opinto-oikeus. Hakijan tulee olla suorittanut enintään kymmenen vuotta aikaisemmin ortodoksisen teologian perusopinnot (25 op) tai vastaavat ortodoksisen teologian yliopisto-opinnot vähintään arvosanalla hyvät tiedot tai 3/5.

Mikäli valintakriteerit täyttäviä hakijoita on enemmän kuin aloituspaikkoja, valinta suoritetaan ensisijaisesti vaadittujen teologian opintojen painotetun keskiarvon perusteella ja toissijaisesti TK ja TM-tutkintoon soveltuvien opintojen määrän perusteella.

Hakemuksen liitteet
Hakemukseen on liitettävä opintosuoritusote sekä opiskelutodistus. Hakemuksen liitteet toimitetaan skannattuina sähköpostin liitetiedostona osoitteeseen liitteet@teamplace.uef.fi.  Liitteitä ei tässä vaiheessa tarvitse todistaa oikeiksi. Liitteiden tulee olla perillä viimeistään 30.5.2017 klo 15.00. Hakukeväänä valmistuviin opintoihin perustuvien liitteiden tulee olla perillä viimeistään 8.6.2017 klo 15.00.

Ortodoksisen teologian koulutusohjelman sisällä suuntautumisvaihtoehdon tai opinto-oikeuden muutosta hakevat siirto-opiskelijat eivät hae siirtoa Opintopolku.fi-palvelussa vaan osaston verkkosivuilta löytyvien ohjeiden mukaisesti.

Yhteystiedot:
Itä-Suomen yliopisto
Filosofinen tiedekunta
Teologian osasto
p. 0294 45 2030 tai 0294 45 2031
käyntiosoite: Yliopistokatu 4, 80100 JOENSUU

 
Siirtohaku, Ortodoksinen teologia, opetusala, Joensuu

Teologian kandidaatti ja maisteri (3 v + 2 v)

Valintamenettely
Koulutukseen hyväksyttävien valintajärjestys on alla olevan taulukon mukainen.

 

Siirtohaku, Ortodoksinen teologia, opetusala, Joensuu

 

Opinto-oikeus:

Teologian kandidaatti ja teologian maisteri

Jono

Valittavat

1

Tasapisteissä ratkaisee

Kandidaattivaiheen opiskelija Itä-Suomen yliopistossa (opinto-oikeus muu kuin TK ja TM, ortodoksinen teologia)

1

 1. Teologian opintojen painotettu keskiarvo
 2. Soveltuvien opintojen määrä

 

Siirto-opiskelijaksi voidaan valita yksi (1) Itä-Suomen yliopiston kandidaattivaiheen opiskelija, jolla on muu kuin TK- ja TM -opinto-oikeus tai jolla on läntisen teologian TK- ja TM -opinto-oikeus.

Hakijan tulee olla suorittanut enintään kymmenen vuotta aikaisemmin ortodoksisen teologian perusopinnot (25 op) tai vastaavat ortodoksisen teologian yliopisto-opinnot vähintään arvosanalla hyvät tiedot tai 3/5.  Hakijalla täytyy myös olla voimassa oleva opinto-oikeus aineenopettajan pedagogisiin opintoihin tai aineenopettajan pedagogiset opinnot suoritettuina.

Mikäli valintakriteerit täyttäviä hakijoita on enemmän kuin aloituspaikkoja, valinta suoritetaan ensisijaisesti vaadittujen teologian opintojen painotetun keskiarvon perusteella ja toissijaisesti TK ja TM-tutkintoon soveltuvien opintojen määrän perusteella.

Hakemuksen liitteet
Hakemukseen on liitettävä opintosuoritusote sekä opiskelutodistus. Hakemuksen liitteet toimitetaan skannattuina sähköpostin liitetiedostona osoitteeseen liitteet@teamplace.uef.fi.  Liitteitä ei tässä vaiheessa tarvitse todistaa oikeiksi. Liitteiden tulee olla perillä viimeistään 30.5.2017 klo 15.00. Hakukeväänä valmistuviin opintoihin perustuvien liitteiden tulee olla perillä viimeistään 8.6.2017 klo 15.00.

Ortodoksisen teologian koulutusohjelman sisällä suuntautumisvaihtoehdon tai opinto-oikeuden muutosta hakevat siirto-opiskelijat eivät hae siirtoa Opintopolku.fi-palvelussa vaan osaston verkkosivuilta löytyvien ohjeiden mukaisesti.

Yhteystiedot
Itä-Suomen yliopisto
Filosofinen tiedekunta
Teologian osasto
p. 0294 45 2030 tai 0294 45 2031
käyntiosoite: Yliopistokatu 4, 80100 JOENSUU

<< Takaisin